Защо устойчивото развитие има смисъл от бизнес гледна точка

46

Автор: Хууб Савелкулс, Главен директор с ресор устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл.

На някои хора може да им се струва почти нередно компания като Филип Морис Интернешънъл да участва в разговора за устойчивото развитие.  Как е възможно тютюнева компания, която продава вредни за здравето на потребителите продукти, да говори за устойчиво развитие и да може да ѝ се вярва? Това е основателен въпрос.

Първа стъпка при устойчивото развитие е да се изследва обстойно въздействието, което продуктите на компанията имат върху потребителите и обществото, и не е тайна, че цигарите са вредни. Отговорът е очевиден: ако ФМИ иска да окаже възможно най-голямо позитивно въздействие, то ние трябва да променим своя бизнес модел.

И точно това правим от 2016 г. насам – трансформираме своя бизнес и преминаваме от цигари на бездимни алтернативи.

Решението постепенно да извадим от производство продукта, върху който е създадена ФМИ, като същевременно отговорим на очакванията на нашите служители, акционери и на 150-те милиона потребители на нашите марки, е драстичен ход. Намирането на решения на проблема за здравните последствия от нашия продукт е основополагащ за устойчивото развитие. Нашите усилия в областта на устойчивото развитие спомагат за изпълнението на няколко от Целите за устойчиво развитие на ООН, но ние определихме Целта за устойчиво развитие № 3, а именно осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието, като цел, за чието изпълнение ФМИ може да има най-голям позитивен принос в процеса на трансформация на нашия бизнес с оглед изграждане на бъдеще без дим.

Премахване на дима в целия свят

Разбира се, че най-добрият начин да се избегне вредното въздействие от пушенето е пушачите да спрат да пушат, а непушачите никога да не посягат към цигарите. Но при положение, че 1.1 милиарда души по света продължават да пушат, за ФМИ е от ключово значение да разработи по-добри алтернативи от продължителното пушене.

Макар, че никотинът води до пристрастяване и крие известни рискове, експертите споделят мнението, че основната причина за развитие на заболявания, свързани с пушенето е димът, който се образува при горенето на тютюна. Чрез научни изследвания, провеждани в продължение на над десетилетие от над 400 учени, инженери и технически специалисти в двата наши научноизследователски центъра, ние разработваме бездимни изделия, които са по-мало вредни от цигарите.

Нашата цел е да убедим всеки един пълнолетен пушач, който в противен случай би продължил да употребява цигари, да премине на бездимни изделия и ние непрекъснато пренасочваме ресурсите на компанията за постигане на тази амбиция. Миналата година бездимните продукти представляваха около 5 процента от нашите доставки, но генерираха почти 14 процента от приходите ни. Освен това, вече 60 процента от нашите търговски разходи в световен мащаб и 92 процента от нашите инвестиции в научно изследователска и развойна дейност са насочени към бездимните изделия.

И ние сме на път да изпълним своята цел: от първата поява на пазара на нашия основен бездимен продукт – IQOS –  през 2014 г. над 7.3 милиона души са спрели да пушат цигари и са преминали на нагреваемите тютюневи изделия на ФМИ. Нашата амбиция е към 2025 г. поне 40 милиона пушачи на цигари на ФМИ да са преминали на бездимни продукти. Постигането на тази цел ще ускори спада на пушенето сред нашите потребители повече от 3 пъти по-бързо в сравнение с целевите темпове заложени от СЗО.

Предприемане на действия

ФМИ е единствената тютюнева компания, чиито усилия са фокусирани върху замяна на цигарите с по-добри алтернативи в максимално кратки срокове, но нашите амбиции за устойчиво развитие отиват отвъд промяната на нашия продукт. Те обхващат начина, по който работим и по който търсим решения на социалните и екологични предизвикателства, свързани с устойчивото развитие. И в процеса на трансформация ние прилагаме подхода на устойчивото развитие в области, които са нови за нашия бизнес, например електроника. Това включва например подобряване на практиките на труд по веригата на доставки на електронни компоненти и разработване на кръгови икономически схеми за рециклиране на нашите бездимни устройства. Тъй като в бездимните изделия се използва по-малко количество тютюн, ние също така подпомагаме фермерите в усилията им за диверсифициране на отглежданите култури и намаляване на зависимостта им от приходите от тютюнопроизводство.

Ключов стълб на нашата стратегия за устойчивост е управлението на социалното въздействие на ФМИ в рамките на нашите дейности и извън тези рамки. През 2018 г. ние доразвихме нашата Програма за добри практики на труд в земеделието, която бе определена като водеща в сектора, чрез подход на поетапна промяна с амбиция за постигане на нулеви нива на детски труд по нашата верига на доставки на тютюн до 2025 г. Започнахме да прилагаме и по-стриктна проверка за спазване на човешките права, както и увеличихме представителството на жените на ръководни длъжности в световен мащаб.

Поели сме и ангажимент да намалим своя екологичен отпечатък по цялата верига на дейността. Подобряваме икономиите на вода и въвеждаме все по-зелени методи на потребление на енергия в нашите дейности и обръщаме специално внимание на важни аспекти от нашия екологичен отпечатък извън фабриките ни. Това включва търсене на решения на проблемите, свързани с емисиите на парникови газове, обезлесяването и биоразнообразието при производството и сушенето на тютюн, както и на проблема с отпадъците, генерирани от нашите потребители. Ние подкрепяме Споразумението за климата от Париж и сме си поставили амбициозни научно обосновани цели за намаляване на нашите въглеродни емисии. Вече пета поредна година ФМИ получава най-висока оценка от организацията CDP за широкообхватните си действия за намаляване на парниковите емисии, смекчаване на последиците от климатичните промени и прозрачни практики на отчетност.

Нашите усилия и напредъкът при постигането на целите, свързани с нашата трансформация, с опазването на околната среда и социалното развитие са описани в публикувания наскоро Доклад за устойчиво развитие за 2018 г. – четвъртият такъв документ, изготвен от ФМИ.

Нашата амбиция е да се превърнем в лидер в областта на устойчивото развитие в сектора и извън него, като в центъра на нашата стратегия за устойчивост поставяме премахването на дима в света възможно най-скоро.

Публикацията е изготвена с подкрепата на Филип Морис България

Материалът Защо устойчивото развитие има смисъл от бизнес гледна точка е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.