Всеки 10-и пациент получава увреждане при лечение в болница

140

Всеки десети пациент получава увреждане при лечение в болница, дори и тя да е най-добрата. Това каза акад. Владимир Овчаров по време на среща организирана от Столичната лекарска колегия на БЛС посветена на безопасността на пациентите и медицинските грешки. По думите на учения 500 човека годишно умират от лекарска грешка в Германия.

Американско проучване от 2016 г. пък сочи, че лекарските грешки са третата водеща причина за смърт след сърдечно-съдовите болести и рака, което представлява 9.5% от смъртните случаи въобще. Според акад. Овчаров, има 6 източника на медицински грешки – човешкият фактор, нивото на знание, проблемите в системата, небрежност, комбинирани причини и недобросъвестност, което обаче е наказуемо.

Той съобщи още, че в една американска болница е направено изследване, което показало, че най-голям процент заемат малките медицински грешки. Те са 48%, докато сериозните са едва 18 на сто. Освен това причина за грешка може да се окажат множество привидно дребни причини. Такива могат да са дефектно или лошо оборудване, както и погрешно интерпретиране на симптомите на заболяването. Или пък неправилна лекарствена терапия. Например 20 на сто от дозите при антикоагулантните медикаменти са грешни.

„Същото проучване сочи, че има над 11 хиляди генетични болести и синдроми и едва ли всеки лекар при първо изследване може с точност да постави диагнозата, защото всеки организъм реагира реагира различно“, подчерта акад. Овчаров.

По думите на адвокат Иван Сотиров у нас липсват правила за добра медицинска практика, което е сериозен нормативен пропуск. „Ако има такива правила всеки лекар ще знае алгоритъм на работа при всяка диагноза“, категоричен е Сотиров.

Председателят на СЛК д-р Асен Меджидиев съобщи, че е възложено на експертите по различни специалности да изготвят такива правила. Той обаче уточни, че в момента Комисията по професионална етика на лекарския съюз вече няма правомощията да се занимава с правилата за добра медицинска практика. Те са вменени на агенцията по медицински надзор и тя може да се произнася по тях. „Ще настояваме за промяна, например във Франция съсловната организация има много по-големи правомощия от нашата“, добави д-р Меджидиев.

Материалът Всеки 10-и пациент получава увреждане при лечение в болница е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.