ВМА търси 30 млади лекари

43

ВМА си търси млади лекари, става ясно от заповед на министъра на отбраната. Обявен е конкурс за 30 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, съобщиха от Министерство на отбраната.

Обявените места са за лекари, като има свободни позиции в няколко клиники – в София, Варна, Плевен, Сливен. Търсят се и доктори и за медицински пунктове на няколко военни формирования в страната. Две от свободните позиции са за зъболекари, а една – за офталмолог. Търсят се още хирург, ортопед, анестезиолог.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – изпит по физическа подготовка по Единния армейски тест и събеседване с кандидатите. Заявления за участие се подават лично и писмено до началника на ВМА чрез структурите на Централно военно окръжие до 16 август 2019 г.

Сред изискванията за кандидатите са: да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и др. На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), които отговарят на условията, уточняват от МО.

Материалът ВМА търси 30 млади лекари е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.