В бюджета на МЗ: 50 млн. за болниците, 10 млн. за спешна помощ и 5,7 млн. за БЧК

37

С над 100 млн. лева повече ще разполага Министерството на здравеопазването (МЗ) през следващата година, става ясно от тригодишната бюджетна прогноза на финансовото ведомство.

От тях 50 млн. лева ще отидат за плащания към болниците, които са извън обхвата на здравното осигуряване. Парите са за психиатрична помощ, спешни отделения и за общински лечебни заведения в труднодостъпни и отдалечени райони. Други 10 млн. лева са предвидени само за спешна помощ, като по-голямата част от средствата ще отидат за увеличение на заплатите на работещите в ЦСМП.

30 млн. лева пък са отделени за строителството националната детска болница, а останалите 70 млн. лева са разпредели в бюджетите за 2021 и 2022 г.

Любопитно е, че МЗ ще плати на БЧК цели 5,7 млн. лева през следващата година. Средствата се отпускат на червения кръст „предвид необходимостта от въвеждането на единен подход при финансирането със средства от държавния бюджет на юридически лица с нестопанска цел, както и от създаването и поддържането на информация за измерване на изпълнението на секторните политики“.

На този фон за Национална програма „Майчино и детско здраве“, с цел подобряване на здравните услуги за деца и навременното им насочване към необходимия вид диагностика и лечение са отделени едва 2,2 млн. лева.

Записаните основни приоритетни направления в областта на здравеопазването през следващите три години са: осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението; повишаване и поддържане качеството на живот през целия жизнен цикъл чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта; преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ.

Освен това за поне десета поредна година като приоритет е изведено изграждането на Национална здравна информационна. Тя обаче все още е мираж.

Управляващите обещават също да се съобразят с препоръките на ЕК, СЗО и Световната банка, според които доплащането у нас е над критичното ниво в ЕС – цели 47 %. Как точно МЗ ще намали това доплащане не става ясно от документа.

Припомняме, НЗОК пък ще разполага с 395 млн. повече през 2020-а.

Материалът В бюджета на МЗ: 50 млн. за болниците, 10 млн. за спешна помощ и 5,7 млн. за БЧК е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.