В „Александровска“ вече записват за изследване с уникалния Пет скенер

222

Съвсем скоро лечебното заведение ще започне да произвежда и прилага нов радиофармацевтик – галий 68

Нов и единствен по рода си у нас ПЕТ скенер заработи в Александровска болница, като вече започнаха записванията и изследванията с уникалния апарат. С ултрамодерната техника за позитронно емисионна томография и компютърна томография лекарите ще могат много по-рано да „хващат“ метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио- или лъчетерапията при онкоболни пациенти.

„Апаратът е единственият в страната, който позволява 4D PET/CT сканиране в реално време, с възможност за извършване на специализирани изследвания, синхронизирани с дихателния и сърдечния цикъл по време на процедурата. С това се постига намаляване на грешките, причинени от дишането на пациента и движението на сърцето, чрез засичане на движенията по време на сканирането, позволявайки визуализация и коректно ранно диагностициране и на най-малките белодробни и чернодробни лезии“, обясни за Скенер.нюз началникът на Клиниката по Нуклеарна медицина в „Александровска“ доц. Валерия Хаджийска. Това се постига с нова технология за изобразяване, наречена Q. Static. Другата уникална функция пък е Q.Freeze, която дава възможно най-точния анализ на метаболитната активност на метастазите, чрез натрупване на радиофармацевтика в патологичните находки. „Така можем да дадем абсолютно адекватна оценка на терапевтичния отговор при проследяването на пациентите“, посочи доц. Хаджийска. По думите й свръх високата чувствителност на 5-ринговата дедекторна система, позволява намаляване на инжектираната доза на радиофармацевтика и съответно лъчевото натоварване на пациента с 50%. Подобрено e и качествотo на КТ образите с по-добра нискоконтрастна разделителна способност, благодарение на 32-срезов компютърен томограф, който също позволява намаляване на лъчевото натоварване за пациента с до 40%.Така новият ПЕТ скенер е много щадящ и за малките пациенти, които се нуждаят от такова изследване. „При децата то се прави под анестезия“, уточни началникът на Клиниката по нуклеарна медицина.

статията продължава тук