В Александровска болница ще „горят“ метастази с уникални изотопи

202

Александровска болница започва производството на четири уникални изотопа, с които за първи път у нас пациенти с рак на простатата и невроендокринни тумори ще могат да получат диагностика и лечение.

С 2 млн. лева от Международната агенция за ядрена енергия (МАЯЕ) и собствени средства, новата високотехнологична радиохимична  лаборатория за производство на маркирани с 68Ga и 177 Lu радиофармацевтици вече е напълно готова и съвсем скоро се очаква да заработи. „Лабораторията е първата и единствена по рода си в България, която отговаря на всички съвременни стандарти за добра медицинска практика (GMP), както и на разпоредбите на Европейската Агенция по Лекарствата (ЕМА)“, обясни за Скенер.нюз началникът на Клиниката по нуклеарна медицина в лечебното заведение доц. Валерия Хаджийска. По думите й произвежданите в нея нови радиофармацевтици ще доведат до коренна промяна в диагностиката и лечението на пациенти с карцином на простатата и невроендокринни тумори, позволявайки провеждане на изследване с последно поколение високочувствителен апарат за позитронно-емисионната томография (ПЕТ/КТ) , който беше инсталиран в Александровска миналия месец.

Александровска болница
С новия ПЕТ скенер изследването е с по-малко лъчево натоварване за пациента, а образите са още по-точни

Александровска болница

Освен това, с производството на Лутеций 177 ще се открият съвсем нови перспективи за т.нар. „ спасителна терапия” при пациенти в напреднал стадий и метастази в цялото тяло, при които останалите методи са изчерпали своето действие. Досега в „Александровска“ прилагаха радиофармацевтик, който се използваше за лечение само на костни метастази при рак на простата. Изотопът Лутеций 177 обаче, има много по-големи възможности. „Той е мощен бета емитер и когато се натовари със специфично антитяло, стига точно до метастазите и ги унищожава. Облъчват се само метастазите, без да се нараняват околните здрави тъкани и органи“, подчерта доц. Хаджийска.

„Лабораторията е моделирана и оборудвана с подкрепата на експерти от Международната атомна агенция (IAEA) и водещи специалисти от Германия по модела на лабораторията в Университетската Болница KLINIKUM RECHTS DER ISAR в Мюнхен. Осигурени са необходимите условия за стерилно производство на лекарствени средства във вид за директно приложение на пациента, с което лабораторията се превръща в единствената в страната, отговаряйки на действащите нормативи за добра производствена практика в България и Европа. Произвежданите в нея радиофармацевтици ще преминават през задължителните, заложени в Европейската фармакопея, седем теста за качествен контрол, гарантиран е висококачествен и безопасен за приложение върху пациентите продукт. Така лабораторията става част от големия производствен комплекс на Болнична аптека към УМБАЛ „Александровска” , като всяка пациентска доза ще подлежи на пряк контрол и ще бъде освобождавана само след оторизация от главния фармацевт на болницата. Всички заети с диагностиката, терапията и производството, отговорни лица (лекари, фармацевти и физици) са преминали задължителен курс на обучение и имат сертификати от водещи западно-европейски центрове“, разказа още доц. Хаджийска.

Александровска болница
Доц. Валерия Хаджийска е главен „виновник“ за създаването на уникалната радиохимична лаборатория
Александровска болница
Тук ще се произвеждат индивидуалните дози от новите изотопи

По този начин българските пациенти ще получат достъп до една от най-бързо развиващите се технологии за ранна диагностика и най-модерно лечение на простатен карцином и невроендокринни тумори. Досега на тях им се налагаше да пътуват до чужди клиники, където изследването е поне 5000 евро, а един курс на лечение (при нужни 4) излиза около 9000 евро. Отделно са разходите и тревогите по пътуване и престой.

От май пък в болницата веднъж месечно ще се провежда „Ден на отворени врати и консултации“, в рамките на който пациентите ще могат да получават детайлна информация от лекарите на Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“.

Материалът В Александровска болница ще „горят“ метастази с уникални изотопи е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.