Университетските болници задължително с модерна апаратура

25

Университетските болници ще трябва задължително да разполагат с модерна апаратура, като за да бъде одобрена една клиника за учебна база, то тя ще трябва да е закупила или придобила нова техника през последните 5 години. Това предвижда Наредбата за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, с която се заменят акредитациите на болниците. Според здравното министерство, предвид бързите темпове, с които се развиват и обновяват медицинските технологии, с това изискване болницата ще се задължи да обновява медицинската техника и оборудване и ще се гарантира на обучаващите се работа със съвременна апаратура.

Друго изискване към учебните бази е съответната болница да е осъществявала медицинска дейност не по-малко от една година преди подаване на заявлението, да има минимум второ ниво на компетентност и не по-малко от 30% от преминалите болни да са със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност. Освен това използваемостта на леглата не трябва да е под 70% през последните 12 месеца. Има и изискване поне на половината от починалите в лечебното заведение да е извършена аутопсия, като се очаква съвпадение на окончателна клинична с патологоанатомична диагноза по основното заболяване в поне 80 % от случаите. За да получи университетски статут, е необходимо още лечебното заведение да представи договор за обучение на студенти с Медицински факултет, както и да разполага с учебна програма. Всяко отделение, в което ще се провеждат занимания трябва да разполага с поне двама лекари със сответната специалност и трудов стаж поне 5 години. Въведен е и критерий за лесен достъп на хора с увреждания.

А одобрение или отказ ще дава консултативен съвет към министъра на здравеопазването.  Той ще се състои от 13 членове, а в състава му ще влизат трима представители на МЗ, двама от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, двама от НЗОК, ще има и двама представители на БЛС, както и по един от БЗС, БФС, БАПЗГ и на организации за защита правата на пациентите. Председател ще бъде човек от здравното ведомство, а заместникът му ще се излъчва от БЛС.

Отделно от това експертна комисия, назначена от министъра, ще проверява на място дали болницата отговаря на критериите за учебна база, в МЗ ще има регистър на одобрените.

Материалът Университетските болници задължително с модерна апаратура е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.