Умни устройства ще следят здравето на възрастните

36

Възрастните хора във Враца, Видин и Монтана, които са с хронични заболявания и трайни увреждания, ще могат да разчитат на телеасистент и истински домашен здравен помощник.

Българският Червен кръст (БЧК) стартира изпълнението на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“. Той ще бъде реализиран в партньорство с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на регионалните и местните власти, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Общата сума на проекта е 3 333 333 евро, от които 10% се осигуряват като собствен финансов принос от българските партньори.

Потребители на услугата ще бъдат уязвими и самотни възрастни хора. Пилотната услуга телеасистенция представлява дистанционен мониторинг на здравния и психо-социален статус на потребителите. За целта ще бъде изграден първия за страната кол-център във Враца, а засега от услугите на умните устройства ще могат да се възполдват 500 души от трите области.

Освен това над 80 медицински сестри и домашни помощници ще бъдат наети на работа. Те ще посещават възрастните в домовете им, но преди това ще трябва да преминат специално обучение.

Материалът Умни устройства ще следят здравето на възрастните е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.