Тежко болни с безплатен достъп до нови лекарства без разрешение

31

Тежко болни пациенти вече ще имат безплатен достъп до нови и скъпи лекарства, които обаче не са разрешени на територията на страната. Правилата за провеждането на за провеждане на т. нар. състрадателно лечение са вписани в Наредба 10 на здравното министерство и са качени на сайта на ведомството за обсъждане.

Състрадателното лечение се отнася за пациенти, които са тежко болни и за тях няма подходящи лекарства, регистрирани у нас. Съгласно европейският регламент , те трябва да получат достъп до продукт, за който клиничното проучване е приключило, но все още не е получил разрешение или пък все още изпитването продължава.

Този вид терапия беше регламентирана с промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, но досега не беше въведена, тъй като нямаше правила. Сега в наредбата е описан редът, по който това да става.

В проектодокумента е обяснено, че пациентите трябва да бъдат информирани от личния си лекар за провеждана терапия, в която могат да се включат. Какви лекарства се изпитват в момента ще може да се види на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Лечението ще се осъществява само в болници и комплексни онкологични центрове, за да могат пациентите да бъдат проследявани от специалисти и да им се гарантира най-високо ниво на компетентност. Задължително ще се иска тяхното писмено съгласие.

От МЗ се аргументират, че ясното посочване на всички дейности, които ще се извършат, е за да се избегнат всякакви опасения за безопасността на лекарствените продукти, които се предлагат.

Медикаментите от т. нар. състрадателно лечение няма да се заплащат от НЗОК, нито от пациентите. Те са за сметка на компаниите, които ги изпитват. Фармацевтичните фирми ще поемат и всички други разходи като застраховки, доставка и съхранение.

Досега България беше единствената страна в ЕС, в която състрадателната употреба не беше въведена, въпреки че на територията на Европа е регламентирана от 2004 г.

Материалът Тежко болни с безплатен достъп до нови лекарства без разрешение е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.