Търсят шеф на НКБ

9

Здравното министерство търси нов директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ (НКБ). Той трябва да заеме мястото на проф. Марио Станкев, чийто мандат изтича.

Изискването към кандидатите е да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина или дентална медицина, както и квалификация по здравен мениджмънт. За мераклиите за поста, които не са лекари, се изисква образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Кандидатите трябва да имат най-малко пет години трудов стаж като лекари или икономисти и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Желаещите да оглавят НКБ трябва да разработят писмено „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, пък е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“ Допълнителни въпроси по темата са характеристики, обуславящи особеното място на болницата в системата на здравеопазването в България, методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение, системи за управление на качеството, органи на управление на болницата – права и задължения. По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването до 19 ноември 2019 г. , а самият конкурсът ще се проведе на 20 ноември от 10.30 часа в МЗ. Контролът по изпълнението му е възложен на зам.-министър Жени Начева.

Материалът Търсят шеф на НКБ е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.