Търсят шеф на НКБ

34

Здравното министерство търси нов директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ (НКБ). Той трябва да заеме мястото на проф. Марио Станкев, чийто мандат изтича.

Изискването към кандидатите е да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина или дентална медицина, както и квалификация по здравен мениджмънт. За мераклиите за поста, които не са лекари, се изисква образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Кандидатите трябва да имат най-малко пет години трудов стаж като лекари или икономисти и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Желаещите да оглавят НКБ трябва да разработят писмено „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, пък е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“ Допълнителни въпроси по темата са характеристики, обуславящи особеното място на болницата в системата на здравеопазването в България, методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение, системи за управление на качеството, органи на управление на болницата – права и задължения. По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването до 19 ноември 2019 г. , а самият конкурсът ще се проведе на 20 ноември от 10.30 часа в МЗ. Контролът по изпълнението му е възложен на зам.-министър Жени Начева.

Материалът Търсят шеф на НКБ е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.