Световен отбор от топ хирурзи пристига у нас през септември

41

За първи път у нас ще пристигне т.нар. Световен Отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната Лапароскопска Асоциация. Светилата ще дойдат в София през септември, когато ще се проведе Eвропейския конгрес по роботизирана хирургия. Събитието ще се състои от 26 до 28 септември в СУ „Св. Климент Охридски“, макар че всъщност домакинството за страната ни беше спечелено от МУ-Плевен. Топ лекарите ще участват в специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“, а президент на конгреса е чл.кор. проф. Григор Горчев, който е и почетен ректор на МУ-Плевен. Ректорът проф. Славччо Томов пък е председател на научния комитет на форума.

Европейският форум по роботизирана хирургия се провежда под мотото „Отвъд границите“, носещо посланието за разширяване на асоциацията с млади специалисти от Източна Европа, които в бъдеще ще прилагат високите технологии и новите хирургични методи в обучението и клиничната практика. Конгресът ще привлече в България цяла плеяда от най-изтъкнатите хирурзи в роботиката от САЩ и Европа, както и китайските партньори на МУ-Плевен, които ще изнесат пленарни доклади, споделяйки своя опит и визия за развитието на новите технологии. Сред тях са пионерите в роботизираната хирургия в света – проф. Робърт Холоуей, проф. Камран Нежат и проф. Ричард Сатава. Очаква се в конгреса да вземат участие над 300 специалисти от Европа и Америка, както и много български лекари и студенти по медицина.

Ще бъдат представени и две операции на живо, излъчвани в 3D формат от високотехнологичната Университетска болница „Света Марина“ – Плевен. Едната ще бъде робот-асистирана операция, която ще извърши екипът на проф. Григор Горчев, а втората – фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров. Аудиторията ще проследи ХАЙФУ хирургия на живо, при която чрез неинвазивно термично изгаряне, посредством фокусиран ултразвук ще бъде аблатиран миомен възел на българска пациентка. Аудиторията ще може да се запознае от близо с иновативното интервенционално лечение, което се осъществява без разрези, инцизии или пункция. Специалистите-участници във форума ще имат възможност чрез постоянна връзка с екипа в операционната зала на ХАЙФУ Центъра в Плевен да наблюдават три вида информация: позицията на пациента и неговия комфорт, софтуера на апарата и различната атмосфера на ХАЙФУ залата. Интервенционалната процедура ще бъде осъществена под ехографски контрол в реално време, чрез използването на контрастно усилена ехография за оценка на ефекта от аблатираната туморна тъкан. Аудиторията ще има постоянна връзка с екипа в залата.

През 2018 година МУ–Плевен отбеляза 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България с пионер проф. д-р Григор Горчев. Отбелязани бяха и 5 години от въвеждането за първи път на понятието „хирургия без скалпел“ или „ултразвукова хирургия“ чрез лечение на солидни тумори с апарат за високоинтензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) в България и Югоизточна Европа. Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните години. Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция – без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес. Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) – както доброкачествени, така и злокачествени.

МУ – Плевен се откроява на картата на висшето медицинско образование в България и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти. С разположените общо три роботизирани системи на територията на висшето училище и университетските бази МУ–Плевен се утвърждава като център по роботизирана хирургия. Трите роботизирани системи, последната от които da Vinci Xi в „Света Марина“, се прилагат успешно и пълноценно в научноизследователската дейност, в клиничната практика и в обучението на студенти по гинекология, хирургия и урология. Към университета функционира уникален за Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с тренажори, който е оборудван с високотехнологична апаратура в сферата на ендоскопската хирургия. Една от аудиториите на центъра функционира като модерно 3D студио за демонстрации на хирургия на живо, където студенти и медицински специалисти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти, специализанти и лекари-специалисти за обучение с авангардна апаратура.

Материалът Световен отбор от топ хирурзи пристига у нас през септември е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.