Строга финансова дисциплина в болниците от днес

35

Затягане на коланите и строга финансова дисциплина в болниците, предвижда единният стандарт за управление на държавните и общинските лечебни заведения, и на Комплексните онкологични центрове. Финансовата „конституция“ на здравния министър Кирил Ананиев вече е със статут на Наредба и влиза в сила от днес. Тя задължава болниците едновременно да гарантират изплащането на заплатите на персонала и в същото време да не допускат увеличаване на просрочените задължения. Лечебните заведения трябва да извършват анализ всяко тримесечие на дълговете си и да набележат мерки за погасяването им по приоритети. За целта директорите ще изготвят тригодишни бизнес планове и непрекъснато ще извършват текущ финансов контрол, както и ще се наложи да осигурят публичен достъп до информацията за дейността на лечебното заведение.

Ако на годишна база някоя болница отчете влошаване спрямо предходната година на 4 показателя, то в срок до три месеца ще се наложи да бъде преструктурирана. Показателите, по които МЗ ще оценява лечебните заведения са: използваемост на болничните легла, приходи от медицинска дейност, коефициент на финансова автономност, коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност и финансов резултат от оперативната дейност, просрочени задължения. В стандарта обаче не се споменава какво се случва, ако финансовите показатели са влошени, защото здравното ведомство е забавило (често с месеци) някое плащане към съответната болница – например за спешност, трансплантации или дейности, извън обхвата на здравното осигуряване.

В Наредбата специално е записано, че болниците не могат да сключват договори в противоречие на стандартите за финансова дейност. Освен това се подчертава, че прилагането на принципа на икономичност трябва да гарантира придобиване с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността, при спазване на изискванията за качество. А за всяка покупка или ремонт, на стойност над 70 000 лева, директорите ще питат принципала. Това на практика означава, че за спешна доставка на скъпо лекарство или непредвиден ремонт на счупен скенер например, клиниките ще трябва да чакат разрешение от МЗ. А критериите за спешност на медиците и на министър Ананиев съвсем не са уеднаквени, както показва практиката.

Според здравното министерство, прилагането на Наредбата ще доведе до повишаване на финансовата дисциплина и стопяване на дълговете на болниците. Както самият Ананиев обяви преди време, единният финансов стандарт, въведен миналата година, вече е помогнал за трайно намаляване на просрочията на лечебните заведения с над 30 млн. лева и към 31 март 2019 г. те вече са 128 млн. лева.

Материалът Строга финансова дисциплина в болниците от днес е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.