Стотици заявления за лечение в чужбина разгледала НЗОК само за 2 седмици

33

НЗОК за първи път издаде разрешение за лечение на две деца със спинална мускулна атрофия. Терапията ще бъде с изключителното скъпото лекарство Спинраза и ще се провежда в България. Това съобщиха от здравната каса, като отчетоха какво е свършила Специализираната комисия към НЗОК, откакто институцията пое функциите на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина. Припомняме, това се случи на 1 април.

За малко повече от две седмици са приключени общо 51 случая от прехвърлените към НЗОК от ЦФЛД. 146 преписки все още не са финализирани, а 86 са в процес на окомплектоване на документите. Новопостъпилите заявления в НЗОК пък са 35 на брой и вече са разгледани от Комисията. Разгледани са и 9 от общо 24 неприключени заявления от Комисията за лечение в чужбина. Един от тях е финализиран е насочен към Специализиранакомисия за издаване на формуляр S2. За останалите 8 са изпратени писма до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, до външни експерти, до профилната комисия по трансплантология и до заявителя. От началото на април е постъпил един случай, който е разгледан от Специализираната комисия, като е изпратено писмо до заявителя за отстраняване на непълноти в документацията.

Също така са издадени два формуляра S2 на деца, чиито заявления са постъпили в НЗОК по линия на ЦФЛД, както и два формуляра Е112 за лечение на двама пациенти над 18 години, постъпили в НЗОК по линия на КЛЧ.

Материалът Стотици заявления за лечение в чужбина разгледала НЗОК само за 2 седмици е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.