Спират инвитро процедурите

25

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед за спиране на част от инвитро процедурите. Ограниченията идват в деня, в който с друга заповед на здравния министър, се възобновиха плановите дейности на болниците и имунизациите.

Преустановяват се следните дейности: започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години; започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони; започване на вътрематочни инсеминации; изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор; започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Изключение от забраната за започване на нови процедури се допуска по отношение на хормонални стимулации и процедури на естествен цикъл за пациентки с анти-Мюлеров хормон под 1 ng/ml, както и при онкологично болни пациенти по отношение замразяване на яйцеклетки или сперматозоиди с предстояща химио- или лъчетерапия.

Започнатите дейности по асистирана репродукция, които подлежат на преустановяване, съгласно заповедта, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

Продължаващите дейности по асистирана репродукция ще се изпълняват при спазване на следните условия:

– всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала;

– да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите;

– добитите яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират;

– започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите;

– когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19;

– препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат;

– да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след инвитро при максимални изисквания за сигурност.

Материалът Спират инвитро процедурите е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.