Шефът на „Пирогов“ иска обяснения от сестрите, участвали в палатковия лагер

33

Директорът на „Пиргов“ проф. Асен Балтов е поискал писмени обяснения от медицински специалисти, участвали в протестите и палатковия лагер пред МС на 15 и 16 декември миналата година. За това сигнализира една от потърпевшите – Бойка Василева, рехабилитатор в Клиниката по детска хирургия на спешния институт. Гневът на проф. Балтов дошъл от опъването на палатка пред прозорците на властта, на която пишело „Пирогов е тук“. Според него, така е уронен престижа на лечебното заведение.

"Пирогов"

От новосъздадения Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС) обаче са готови да защитят корежката си, тъй като твърдят, че директорът на „Пирогов“ нарушава конституционните права на служителите си.

„Заявяваме най-отговорно, че не приемаме тенденциозното отношение на проф. Балтов граничещо със злоупотреба с власт по отношение на Бойка Анастасова, която е член на Синдиката на българските медицински специалисти. Не приемаме многократното й привикване за даване на обяснения за участието й в протестите и заявяваме, че с поставянето на плакат с надпис “ Пирогов е тук“ тя не е извършила никакво дисциплинарно нарушение, не е уронила престижа и доброто име на болницата и от това не са произтекли каквито и да е негативи за лечебното заведение. Считаме, че с участието си в законни форми на граждански протести против незавидното състояние на здравеопазването в България тя е упражнила конституционното си право на свободно изразяване на мнение. Считаме, че с действията си и натиска, който оказвате върху Бойка Анастасова Вие сте човека, който уронва престижа и доброто име на лечебното заведение, което ръководите. Приканваме Ви да прекратите тези “ практики“ към членове на Синдиката на българските медицински специалисти в противен случай освен, че ще сезираме съответните институции, които имат отношение към тези неправомерни действия и оказване на натиск Ви обещаваме, че следващият протест на медицинските специалисти ще бъде пред Пирогов“, отговори на натиска председателктата на БСМС Мая Илиева.

Припомняме, това не е първият път, в който проф. Асен Балтов притиска инакомислещите си подчинени. Още в началото на своето управление на спешния институт той уволни или принуди сами да напуснат десетки лекари и специализанти, които публично изразиха недеволството си от неговото назначаване за директор. Проф. Балтов безцеремонно се разплави с една от емблемите на „Пирогов“ проф. Милан Миланов, с едни от най-добрите медици у нас – хирурга проф. Стоян Сопотенски и детския травматолог д-р Атанас Кацаров, както и с председателката на Асоциацията на работещите в спешна помощ д-р Десислава Кателиева.

"Пирогов"
Бойка Атанасова по време на един от десетките протести на сестрите, в които участва през миналата година

Публикуваме и писменото обяснение на Бойка Атанасова до директора на „Пирогов“ проф. Асен Балтов без редакторска намеса:

Във връзка с Ваше искане за писмено обяснение и в указания в него срок представям писмени обяснения относно участието ми в протеста на медицинските специалисти, проведен на 15 и 16.12.2019 г., в следния смисъл:

Не отричам, че взех участие в организираните протести на 15 и 16.12.2019 г. Правото на българските граждани да участват в организиране и провеждане на мероприятия при които да изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин /чл. 3 от ЗСММ/, е гарантирано от Конституцията и Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Събитието, организирано и проведено от медицинските специалисти, е гражданско заявяване на позицията ни като част от здравната система и израз на защита на трудовите ни права – право, гарантирано както от националното ни законодателство, така и от международни договори, по които Република България е страна. Заявените от нас искания са насочени към системата на здравеопазването, към моралните принципи и към практическите механизми, в които ние, медицинските специалисти, сме принудени да работим. Нашите искания са насочени към Министерство на здравеопазването, към ресорните министри, към президента, към министър-председателят, към народните представители и политическата класа, както и към всички онези от които зависи цялостната форма на здравната система. Нашите искания са:

– Смяна на модела на финансиране на системата на здравеопазване;

– Ясни правила при разпределение на публичните средства и прозрачност при разходването им;

– Здравето да не е стока;

– Здравето на българските граждани е въпрос от значение за националната сигурност;

– Достъп до качествени здравни грижи за всеки български гражданин до всяко кътче на страната;

– Самостоятелни професионално съсловни организации за регулираните професиите в здравеопазването;

– Качествени грижи без стандарти няма.Медицински стандарти за всяка регулирана професия;

– Правила и контрол в здравната система.

– Безплатни лекарства за пенсионери и деца;

– Въвеждане на електронна здравна карта – веднага!

– Да запазим младите специалисти в България;

– Остойностяване на труда, който полагаме;

– Промяна на категорията „труд”;

– Достойно заплащане на нощния труд;

Искаме от властимащите да работят само и единствено в интерес на българските пациенти (а не клиенти) и медицинските специалисти (а не търговци).

Уважаеми проф.Балтов, както вече няколкократно съм заявила в личните ни и обществени срещи с Вас, ние, медицинските специалисти, нямаме претенции към вас, нашите работодатели. Нашите искания са насочени към правилата, по които работи здравната система, а нашите работодатели и началници са само изпълнители в тази система като нас и ние не проявяваме никакви претенции към тях. Нашите искания са граждански искания и не са отправени към коректните работодатели, които изпълняват подписаните досегашни правила за работа и условия на труд на своите служители, какъвто сте Вие, проф. Балтов. Нееднократно съм заявявала публично, че съм привилегирована с възможността да работя в екип от професионалисти и ръководство, което мисли и се бори за подобряване условията на труд и заплащане на своите служители. Групата от медицински специалисти събрали се зад плаката „Пирогов е тук” с достойнство и ясното съзнание на специалисти работещи в добри условия на труд, застанахме в подкрепа и съпричастност на нашите колеги, които нямат нашите условия, и пациентите, които искат промените в здравната система. Системата е тази, която превръща нас в некоректни към съвестта си и обществото личности, а ръководствата на лечебните структури ги принуждава да лавират за да съхранят както поверените им лечебни заведения, така и пациентите си. „Пирогов” като символ на добрите практики в тази здравна система, изпълнена с възможности за корупционни схеми, е като добър пример за правилно развитие в насока мислеща както за пациентите, така и за персонала си. Ние медицинските специалисти, работещи в „Пирогов” смятаме, че плакатът „Пирогов е тук” е лоялност не само към колегите, пропътували километри от другите лечебни заведения в страната, но и към колегите в „Пирогов”, защото въпреки голямата ни натовареност с оглед естеството на нашата работа, намираме сили и време да сме съпричастни към общите проблеми на здравната система.

В отговор на въпроса, постановен към мен, заявявам, че не съм съгласувала с ръководството на лечебното заведение поставянето на инициалите на „Пирогов“. Не съм го направила, защото считам, че с действията си, които по същество са упражняване на гарантирани от българското законодателство граждански и трудови права, по никакъв начин не съм злоупотребила с доверието на работодателя, не съм разпространила поверителни за него сведения и не съм уронила доброто име на лечебното заведение. УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД е публично търговско акционерно дружество, собственост на българската държава в лицето на Министерството на здравеопазването като негов принципал, и като такова, намирам, че всеки български гражданин има право да ползва името му без да иска разрешение за това от управителните му органи. Считам, че такова право има и всеки работещ в лечебното заведение, доколкото ползвайки го по време на защита на трудовите си права, заявява с кой работодател е в трудово правоотношение – нещо, което не може да бъде възприето като поверителна информация, чието издаване да налага съгласуване с органите на управление на лечебното заведение.

Пишейки името на тази легенда проф.д-р Н.И.Пирогов, дарил част от светлия си земен път за свободата на майка България, за една справедлива народна кауза каквато е премахването на търговията в здравеопазването и връщането на хуманността на нашата професия, за миг не съм си помислила, че мога да опетня паметта му.

Материалът Шефът на „Пирогов“ иска обяснения от сестрите, участвали в палатковия лагер е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.