Шефът на НОИ участва в заседание на ръководството на Европейската мрежа на МАСО

22

Управителят на НОИ Ивайло Иванов участва в първото заседание на новоизбраните членове на Управителния комитет на Европейската мрежа (IEN) на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО), което състоя в полската столица Варшава. Припомняме, комитетът бе сформиран на заседание на Бюрото на МАСО по време на Световния социалноосигурителен форум през октомври тази година в Брюксел, където бе одобрена и кандидатурата на Ивайло Иванов.

На заседанието в полската столица бяха представени членовете на Управителния комитет и презентирани неговите функции: да определя регионалните нужди и теми и да изпълнява приоритетите на МАСО, да подкрепя МАСО в организацията на форуми и семинари, да подкрепя МАСО за включване на нови членове. Приоритетите на МАСО за периода 2020-2020 г. се фокусират върху 4 направления, а именно: бъдещето на социалноосигурителните администрации и управлението им; посрещане на нарастващите нужди на застаряващото население; обхватът на социалното осигуряване в променящия се свят; ролята на социалното осигуряване за увеличаване на обхвата и социалното сближаване.

В процеса на разискванията се очерта надграждащата роля на Европейската мрежа – тя следва да насочва ключовите теми и приоритети за европейските членове и да бъде по-гъвкава спрямо дейностите, които се налагат по естествен път от обществото. В обръщението си към членовете на комитета европейският координатор на МАСО Филип Жирар благодари на НОИ и неговия управител за блестящо организирания през ноември 2018 г. технически семинар в София на тема „Обмен на данни в социалното осигуряване“. Бе отбелязано, че това е семинарът, на който са присъствали най-много членове и организации в периода 2017-2019 г.

Управителният комитет на IEN е съставен от председател и поне един представител от всяка от петте подрегионални групи в Европа. С мандат от 3 години (2020-2022) Ивайло Иванов ще представлява Централно-източния европейски регион, включващ Албания, България, Чехия, Унгария, Северна Македония, Полша и Сърбия. Във Варшава за председател на Управителния комитет на Европейската мрежа на МАСО бе избран представителят на полската осигурителна институция Павел Ярошек.

Материалът Шефът на НОИ участва в заседание на ръководството на Европейската мрежа на МАСО е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.