Сградата за Детска болница не отговоря на изискванията за безопасност

58

Сградата, в която ще се помещава Националната детска болница не отговаря на съвременните извиквания за качество и безопасност. Това заяви пред bTV инж. Иван Каралеев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Експертът, участвал в обследването на едни от най-големите болнични заведения и проектирането им – ВМА, „Майчин дом” и НКБ, допълни, че трябва да се направи технически паспорт за състоянието на сградата. Като една от причините за некачествено строителство той изтъкна възрастта на сградата – строежът е започнал 1976 г. В доклад на Министерство на здравеопазването обаче се посочва, че през февруари 2019 г. сградата е обследвана, като заключението е, че строежът може да бъде завършен след приключване на строително-възстановителните дейности.

„При реализирането на една идея трябва да се има предвид добре разписано техническо задание, което да облече в съответната форма и да изпълни със съдържание. Изискванията в техническо отношение трябва да отговарят на съответните стандарти, а те трябва да бъдат обвързани с нормативните изисквания”, посочи инж. Каралеев.

Припомняме, че обществената поръчка за изграждането на Националната детска болница към момента е стопирана заради жалба на Камарата на архитектите пред КЗК. Камарите на архитектите и инженерите написаха и писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, в което обясняват причините за несъгласието си с така обявения търг.

Според експертите, едновременното възлагане на проектирането, строителството и надзора, т. нар. „инженеринг“, не е подходящо, при положение че към момента на откриване на поръчката няма одобрен идеен проект. Провеждането на инженеринг без одобрен идеен проект било „изключително рисковано“, тъй като нямало гаранции, че избраната фирма ще предложи най-добрата концепция за реализиране на обекта. Далеч по-логично било проектирането и строителството да се разделят в два отделни търга.

Освен това в самото техническо задание за проектирането липсвали ключови изисквания към системите за електрозахранване, отопление, ВиК, пожарна безопасност. Липсвали и основните изисквания за микроклимат, стерилност, осветеност, оповестяване, както и специфичните изисквания към всяко отделно звено (особено в операционните зали, реанимациите, хемодиализата и др.).

Според двете камари, прогнозната стойност на проектирането – 749 702 лв., е под себестойността за тази услуга и не е нормално тази цена да е равна на цената за надзора. Предварителните изчисления по методиките на архитектите и инженерите за определяне на цените сочат, че прогнозната стойност за проектирането на болницата не трябва да е под 4 млн. лв. без ДДС, а за надзора – 2 млн. лв. без ДДС.

Архитектите и инженерите заявяват, че са готови на различни мерки, за да защитят правата на проектантите и обществения интерес.

Обществената поръчка за Детската болница е направена съгласно ЗОП и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки, отговориха от МЗ. Освен това в хода на подготовката на цялостната документация били ангажирали водещи педиатри от страна.

Ведомството е проучило практиката и опита на други държави. Затова е написало, че от фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането, уточняват от МЗ. След провеждане на обществена поръчка сградата е обследвана. Това се е случило през месец февруари 2019 г. от фирма „Балмер инженеринг“ ООД, напомнят от здравното ведомство. А заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. „Препоръчва се да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. В общия разчет за изграждане на лечебното заведение са предвидени и средства за строително-възстановителните дейности“, съобщават МЗ.

Те посочват още, че отделните части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието, в качеството си на инвеститор. Освен това МЗ ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес. Допълнително, поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната, екипът на МЗ също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата, се посчва в изявлението на здравното ведомство. Съгласно тръжната документация, възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци.

Предвижда се болницата да бъде оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, като те не са предмет на настоящата обществена поръчка, изтъкват от МЗ. Също така ще бъде използвана и наличната годна медицинска апаратура от съществуващите детски отделения към държавните болници. Ще бъдат закупени нови апарати за клиниките по образна диагностика, интензивно лечение и спешна помощ. В това направление ще бъдат проведени процедури по кандидатстване за финансиране с европейски средства.

Материалът Сградата за Детска болница не отговоря на изискванията за безопасност е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.