Създават молекула, която да открива и унищожава рак

41

Специалисти от Института по биоорганична химия „Шемякин и Овчинников“ към Руската академия на науките работят над създаване на молекула, която ще може да унищожава тумори, откривайки ги въз основа на особен липид на повърхността им, предаде ТАСС.

„На повърхността на невроектодермални тумори присъства липидна молекула, която може да послужи като маркер за таргетна терапия“, заяви ръководителят на изследването, старши научният сътрудник от лабораторията по молекулярна имунология в института и кандидат на биологичните науки Роман Холоденко. „Разработваният от екипа ни имуноконюгат ще може избирателно да открива ракови клетки и да ги унищожава, възпрепятствайки разпространението на тумори“, уточни Холоденко.

Специалисти от института разработват имуноконюгат – молекула, създадена на основата на фрагменти от антитяло и инхибитора тубулин. Антитялото проследява раковата клетка и осигурява проникването на имуноконюгата във вътрешността й. Там лекарството се освобождава и въздейства върху раковата клетка. В резултат тя престава да се дели и умира.

Материалът Създават молекула, която да открива и унищожава рак е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.