Съдебно медицинско за домашно насилие до 30 минути след преглед

44

Лекари ще издават съдебно медицинско свидетелство за домашно насилие от 15 до 30 минути след преглед. Това обяви директорът на „Пирогов“ проф. Асен Балтов, който даде старт на съвместния проект на спешния институт с Асоциация „Деметра“ и МВР. Проектът е в помощ на жертвите на домашно насилие, а срокът му на изпълнение е 6 месеца.

„При този вид престъпление, каквото е домашното насилие, е важно институциите да реагират в първите часове след извършването му. Никога не е имало пълно обхващане на тези пациенти. Обикновено те минават и казват: „Ние сега трябва да отидем в „Съдебна медицина“ да си издадем едно съдебно медицинско свидетелство“ и след това евентуално да търсят помощ по някакъв начин. Всичко това нещо ще бъде свършено в рамките на 15 до 30 минути от наши подготвени хора, които ще бъдат буквално на разположение 24 часа 7 дни в седмицата“, обясни проф. Балтов.

Целта е чрез проекта „Координиран мулти-секторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги“, обединените усилия на Асоциация „Деметра“, УМБАЛСМ „Пирогов“ и други институции да направят един координиран отговор към домашното насилие чрез въвеждане на пакет от услуги. Дългосрочната цел е да се обучат служителите на болницата, които първи се срещат в Спешното отделение с жертви на домашно насилие, как да разпознават тези хора. По този начин ще се постигне увеличаване на докладването и повишаване ефективността на услугите за жертвите, чрез изграждане на единен междуинституционален отговор.

Краткосрочни цели са повишаване и осигуряване на безопасността за жертвите на домашно насилие, чрез предоставяне на комплексна професионална услуга на едно място и поемане на отговорност у извършителите за проблема домашно и основано на пола насилие, чрез включването им в специализирана програма за редуциране на агресивно поведение. Цели се още и подобряване на междуинституционалното взаимодействие, чрез изработване на основен пакет от услуги за осигуряване на единен отговор на проблема домашно насилие и повишаване на чувствителността на широката общественост по проблема чрез информационни кампании.

Материалът Съдебно медицинско за домашно насилие до 30 минути след преглед е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.