Съдът: НЗОК трябва да плаща зъбните протези на всички осигурени

64

Състав на Административен съд София град потвърди решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), с което се установява наличие на дискриминация по признак възраст при заплащането на поставянето на зъбни протези от НЗОК. Припомняме, производството пред КЗД беше образувано по жалба на д-р Георги Тодоров, тъй като в Наредба № 3/2018 г. на министъра на здравеопазването и в Националния рамков договор за дентални дейности за 2019 г. се определя, че право да получат безплатни зъбни протези имат само лица на възраст между 65 и 69 години. Аргументите на МЗ и НЗОК, че Комисията за защита от дискриминация няма право да се произнася по законосъобразността на нормативните актове са отхвърлени от съда, защото с решението на КЗД не се отменят актовете, а се установява наличие на дискриминация.

Отхвърлена е и жалбата срещу направените от комисията задължителни препоръки да се прекрати дискриминацията и да се осигури безплатно лечение на всички лица, отговарящи на критериите за поставяне на зъбни протези, независимо от възрастта им.

Становището на Българския зъболекарски съюз, което се припокрива с това на МЗ и НЗОК е оставено без разглеждане, поради липса на жалба от тяхна страна.

Освен това здравното ведомство и касата ще трябва да платят всички разноски по делото, направени от д-р Георги Тодоров. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, което обаче само ще отложи във времето решението на проблема и ще доведе до нови и ненужни съдебни разноски, които МЗ и НЗОК ще трябва да платят.

Според д-р Тодоров и Центъра за защита правата в здравеопазването, ако здравните власти се вслушат в аргументите на КЗД и съда и ако наистина за тях на първо място са правата и благополучието на пациентите, то те трябва да пристъпят към промяна на Наредба № 3 и НРД, така, че веднага да започнат да заплащат зъбните протези на всички здравноосигурени лица, без оглед на тяхната възраст.

Материалът Съдът: НЗОК трябва да плаща зъбните протези на всички осигурени е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.