С над 31 млн. лева МЗ зарадва болниците преди Великден

24

Министерство на здравеопазването (МЗ) зарадва болниците преди Великден и изплати авансови субсидии в размер на 31 618 000 лева. Парите са за дейността на лечебните заведения за медицинските дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Субсидията е за извършена дейност в периода януари – април тази година и е изплатена на лечебните заведения, подали заявления и сключили индивидуални договори за субсидиране.

От тези пари 9 019 000 лева са за спешна медицинска помощ, а  9 436 000 лева получават държавните и общински болници, които се намират в труднодостъпни или отдалечени райони на страната.

Останалите 13 163 000 лева са за осигуряване на лечение на пациенти с активна туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания; за амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН; осигуряване на лечение на пациенти с психични заболявания; осигуряване на субституиращи и поддържащи програми с метадон; осигуряване на дневна психорехабилитационна програма психични заболявания; осигуряване на дневна психорехабилитационна програма рак на млечната жлеза; осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; осигуряване на отдих и лечение на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; осигуряване на лечение на ветерани от войните.

Припомняме, част от тази субсидия ще трябва да стигне и за увеличение на заплатите на медицинските сестри.

Материалът С над 31 млн. лева МЗ зарадва болниците преди Великден е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.