Разходната ефективност ще пести на НЗОК 750 000 лева на година

33

Около 750 000 лева годишно ще пести НЗОК от приложението на разходната ефективност при изписването на биологичните терапии за лечение на псориазис, Болест на Крон, Улцерозен колит, Болест на Бехтерев, ювенилен артрит, псориатричен артрит и серопозитивен артрит.

Това става ясно от мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и на лекарства, с който се въвежда механизъм за регулиране на разходите на касата. Проектодокументът е качен на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. В него е записано, че от препаратите, отпускани с протоколи и за които има алтернатива да се избира този с най-голяма разходна ефективност за НЗОК.

Припомняме, прословутата разходна ефективност, която е идея на правител на здравната каса д-р Дечо Дечев и за която от МЗ от месеци убеждават, че не означава най-евтиното лекарство, засега ще важи само за новодиагностицирани пациенти с гастроентерологични, ревматологични и кожни заболявания, които ще бъдат лекувани с биологични медикаменти.

„Предписването на терапията, която е най-разходно ефективна за НЗОК, не води до доплащане, респективно до увеличаване на доплащането от страна на пациента. Предлаганата промяна няма да наруши и правото на здравноосигурените лица на подходящо с оглед здравословното им състояние и развитието на болестта лечение, тъй като с въвеждането й се гарантира еквивалентност на терапевтичния ефект“, категорични са от МЗ.

Проектодокументът предвижда още удължаване на максималния срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение до 365 календарни дни. В момента протоколте важат до 6 месеца. Целта е да се облекчи тежестта на административните процедури както за лекарите, така и за пациентите и служителите на РЗОК. Ще се промени и формулярът на протокола.

Относно принципите за разходната ефективност на лекарствените продукти, предложените промени влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“, а относно протоколите за скъпоструващи лекарствени продукти – от 1 януари 2020 г.

Материалът Разходната ефективност ще пести на НЗОК 750 000 лева на година е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.