Пушачите в ЕС заслужават прагматизъм, а не догма

39

 – Защо човек от фармацевтичната индустрия избира да работи за Филип Морис Интернешънъл?

– Научните изследвания и разработки във фармацевтичната индустрия целят основно използване на иновации и научен подход за намиране на решения на спешни здравни проблеми. Филип Морис Интернешънъл си поставя за цел да прилага технологиите и науката за разработване на бездимни алтернативи, които са по-добри от  продължителното пушене. Аз станах част от компанията в самото начало на този процес на трансформация, защото видях колко сериозно се отнася тя към премахването на първопричината за един значим здравен проблем в обществото.

 – Но със сигурност най-добрият начин да се реши този проблем е просто да спрете да продавате цигари?

– Това не е решение на фундаменталния проблем. Основният проблем е, че само в ЕС над 100 милиона мъже и жени са готови да си купуват цигари всеки ден. Ако ние едностранно спрем продажбата на цигари, те просто ще си купуват продукти на друга компания и ефектът за общественото здраве ще е нулев. Ние работим за това тези 100 милиона души да спрат да искат да си купуват цигари или защото искат да се откажат от цигарите, или защото са преминали на бездимен продукт. Този подход може да доведе до смислени резултати по отношение на общественото здраве.

 – В областта на тютюна има силна съпротива срещу иновациите. Защо според Вас това е така?

– Много хора, занимаващи се с обществено здраве, все още смятат, че прилаганите в момента стратегии за превенция на пропушването и насърчаване на отказа от пушене за хората, които вече пушат, предвиждат достатъчно мерки за справяне с проблема. Но по данни на Световната здравна организация, въпреки тези мерки, през 2025 г. броят на хората, които избират да пушат, ще е над 1 милиард души. Моят въпрос е: защо не може технологиите да имат допълваща роля? Във всеки друг важен сектор технологиите са ключови за постигането на по-добри резултати. Филип Морис Интернешънъл е на 45- то място в ЕС по брой подадени заявления за патенти и всеки, който отрича ролята на технологиите за намаляване на вредата,  за съжаление,  пречи на прогреса и отнема възможността на пушачите за по-добър избор за тяхното здраве.

 – Някои от тези нови бездимни изделия съдържат тютюн и доставят никотин. Тези вещества причиняват проблема, така че как те са различни от преди?

– Никотинът води до пристрастяване, но повечето здравни експерти споделят мнението, че той не е първопричината за заболявания, свързани с пушенето. Научните изследвания показват, че горенето води до образуване на огромното мнозинство от вредните вещества, които причиняват заболявания, свързани с пушенето. Премахването на горенето е ключова стъпка към намаляване на образуването на вредни вещества. Бездимните изделия не са без риск, но всички наши научни данни сочат, че те имат потенциал да бъдат по-добър избор от продължителното пушене.

 – Какви доказателства има в подкрепа на идеята, че тези изделия са по-добри от продължителното пушене на цигари?

– Ние възложихме много некличнични и клинични проучвания за системата за нагряване на тютюн на специализирани изследователски организации. И вече разполагаме с голям обем лабораторни и клинични данни, които потвърждават потенциала на тези продукти за намален риск в сравнение с цигарите. Ние споделяме научните си изследвания и данни открито с научната и медицинска общност, с компетентните органи в почти всички държави членки на ЕС и с правителствата в целия свят. Радваме се, че резултатите от повечето независими проучвания, проведени за нашия продукт, съответстват на получените от нас резултати.

 – Какво мислите относно критиките във връзка с вашите научни изследвания?

– Когато финансираме научните изследвания, често има въпросителни. Но ние сме уверени в методите, които прилагаме и в изводите, които правим. Голяма част от критиките идват от хора и организации, които поставят фокуса върху това да унищожат тютюневата индустрия, а не върху внимателен преглед и проверка на научните доказателства по обективен и безпристрастен начин. Аз съм учен и моите становища се основават на първокласни научни доказателства, преминали през оценката и на други учени, взаимен научен контрол. Всеки друг подход прави лоша услуга на науката, на формирането на политики и най-важното – на всички мъже и жени в Европа, които продължават да пушат.

 – Как обяснявате факта, че продължавате да работите с продукти, които водят до зависимост? Като човек, който е работил в областта на здравеопазването, не смятате ли, че това е неетично?

– Цялата ми кариера е била посветена на работа с реалния живот и избора на пациентите. В един идеален свят хората няма да се пристрастяват към нищо.  Но тук в реалния свят има над 1 милиард мъже и жени на планетата, които получават никотин по възможно най-вредния механизъм – горене на тютюна в цигарите. Винаги ще повтарям, че пълният отказ от употреба на изделия, съдържащи тютюн и никотин, е най-доброто, което един пушач може да направи за своето здраве. Но знаем добре, че много пушачи няма да се откажат от цигарите. Тези мъже и жени заслужават достъп до по-добри алтернативи на пушенето и именно това е водещият принцип в нашия подход и това ме мотивира като професионалист: да предоставим по-добър избор на мъжете и жените, които в противен случай биха продължили да пушат.

Повече за научните изследвания, свързани с изграждането на бъдеще без дим, може да научите наpmiscience.com

Материалът е публикуван в онлайн изданието на Politico и е с подкрепата на Филип Морис България.

 

Материалът Пушачите в ЕС заслужават прагматизъм, а не догма е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.