Повече болници с пари от МЗ

47

Повече болници ще могат да получат субсидии от Министерството на здравеопазването (МЗ), ставя ясно от проектонаредбата за дейностите, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които ведомството ще плаща на клиниките.

Това ще стане възможно по предложение на Националното сдружение на общините в България, което ще има право да разшири списъка с до 10 % на лечебните заведения, които получават субсидия за това, че с в труднодостъпни или отдалечени райони. Идеята е така допълнителните 30 млн. лева, които властта отпусна за областните и общинските болници да се разпределят между повече клиники и навсякъде да бъдат увеличени заплатите на медиците и сестрите.

Иначе МЗ ще продължи да плаща на държавните и общинските лечебни заведения за пациенти с инфекциозни заболявания, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск; пациенти с неспецифични белодробни заболявания; медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по проекти и програми; поддържане на медицински регистри; дейности, определени от министъра на здравеопазването. В центровете за психично здраве пък ведомството ще субсидира стационарната психиатрична помощ; лечението със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми; медицинската експертиза, осъществявана от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Проектодокументът предвижда за стационарно лечение на туберкулозно болен заплащане на леглоден от 53 лв. За лечение на инфектирани с ХИВ и СПИН – 70 лв. на леглоден, когато е установена и коинфекция с вирусен хепатит С, хепатит В и/или Д – 100 лв. За лечение на психичноболни в специализирани центрове се предвижда следното заплащане: a) за леглоден в структура с III ниво на компетентност – 40 лв., II ниво на компетентност – 36 лв.,  I ниво на компетентност  – 30 лв. Когато център за психични заболявания няма придобито ниво на компетентност, той получава заплащане в размер на 75 на сто от стойностите за I ниво на компетентност, до придобиване на ниво, но не повече от 6 месеца.

Извън тези случаи МЗ ще плаща за оказване на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, които обаче не са били хоспитализирани в същото лечебно заведение; за оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ. Проектонаредбата включва критерии за определяне на общ финансов ресурс на лечебните заведения, които оказват спешна помощ, като парите ще се дават според преминалите и не приети спешни пациенти през предходната година. В документа се определя и среден месечен разход за лекар в спешно отделение – 1500 лв. и 900 лева за сестра.

Субсидирането ще е индивидуално за всяка болница според договора, сключен между нея и здравния министър. Той ще е за срок от една година, но ще може да бъде прекратен от МЗ в случай, че бъде констатирано повече от едно нарушение при изпълнението на някоя от дейностите. Регионалните здравни инспекции ще извършват проверки на място в лечебните заведения най-малко веднъж на тримесечие.

Материалът Повече болници с пари от МЗ е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.