Поне 20 % професори и доценти за университетски статут на болниците

30

Само болниците, които реално са обвързани с университет и в които се обучават студенти, специализанти и докторанти, ще получават университетски статут. Такива ще са и структури, в които се осъществява научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения. Това реши Министерски съвет с приемането на Наредба за критериите за определяне на университетски болници.

Целта е да има ясни правила, на базата на които да се определи точно кои лечебни заведения или техни клиники и отделения, имат правата на университетска болница. От МС уточняват, че са заложени обективни изисквания, които показват обвързаността на съответната болница или клиника с обучението на студенти и специализанти, и с осъществяването на научна дейност.

Например един от критериите е поне 30% от лекарите на трудов договор в една болница да са с академична длъжност, за да може тя да получи право да обучава студенти по медицина. Тези с титли „доцент“ или „професор“ пък трябва да са поне 20% от всички хабилитирани медици.

Друг критерий за получаване на статут е през последните 2 години определен процент от студентите да са провеждали практическата си подготовка в съответната болницата. Ще се взима предвид също и какъв процент от лекарските длъжности са за специализанти и докторанти, които провеждат обучението и изследователската си дейност в лечебното заведение.

Произвеждането на болниците в университетски се прави от Министерски съвет по предложение на здравния министър, след искане от съответния ректор на висшето училище. Досега обаче критeриите бяха заложени в изискванията за акредитация на болниците и не бяха толкова точни, което пък даваше възможност на всеки пожелал статут да го получи. Това вече няма да е така.

Правителството прие тарифите за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Така отварянето на нова болница ще струва 2100 лева за такса, но ако лечебното заведение ще извършва и трансплантации, цената скача на 3000.

1650 лева пък трябва да платят диагностично-консултативните, денталните, диализните и центровете за спешна медицинска помощ и за трансфузионна хематология, както и самостоятелните медико-диагностични лаборатории. 450 лева ще бъде таксата за разкриване на практика за джипитата или на специализирана доболнична практика.

Издаването на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ, тогава когато то за първи път е вписано в регистъра, на лечебните заведения става 1100 лева.

По предложение на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ министърът на здравеопазването ще издава разрешенията за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове, както и осъществяването на дейност от тъканните банки.  Дейностите по асистирана репродукция пък ще се разрешават като част от режима по регистрация.

Материалът Поне 20 % професори и доценти за университетски статут на болниците е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.