Половината българи готови да станат донори на органи

34

Половината българи биха станали донори на органи след смъртатта – те лично или биха дали съгласие за техен близък. Това е с 15 % повече от регистрираните резултати само преди месец и половина, когато здравното министерство обяви началото на първата у нас мащабна национална информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантациите „Да! За живот“.

„Промяната е особено значима сред запознатите с кампанията – 72,4% от тях декларират съгласие за донорство, срещу 37,1% от незапознатите“, обобщи нагласите към кампанията Боряна Димитрова от „Алфа рисърч“. По думите й две трети от хората, които в една или друга степен са се запознали с кампанията, заявяват, че тя е хвърлила повече светлина върху темата и те самите са научили нови неща за донорството. „Кампанията е предизвикала повече разговори и дискусии по темата – в приятелските кръгове, но най-вече в семейството (ръст от 12% на 26%). Последното е особено важно, тъй като опитът в редица европейски страни показва, че именно разговорите в семейството и запознаването на най-близките с решението на един човек, дали да бъде донор или не, е ключов фактор за увеличаване на информираното съгласие за донорство“, добави Боряна Димитрова.

И въпреки че първите отпечатани 50 000 донорски карти свършиха, а телефоните на МЗ прегряха от запитвания по темата, 15,7 % все още смятат, че са възможни злоупотерби и затова няма нужда от тях. 42, 6 % обаче казват, че донорските карти са добра идея, но трябва да останат както и досега – без юридическа стойност, а 14, 5% мислят, че те трябва да станат задължиттелни и волеизявлението в тях да се приема за съгласие.

„Предвидили сме следващ тираж от 35 000 карти, част от които ще бъдат предоставени на областните структури на БЧК. Отделно от това желаещите да притежават донорска карта, могат да пишат до министерството – дирекция „Връзки с обществеността“ (София, 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5) или да изпратят имейл на donorskakarta@mh.government.bg . Всеки може да заяви до две карти, които ще му бъдат изпратени по пощата. За целта коректно трябва да бъдат посочени адресът и пощенският код на населеното място. Този механизъм ще работи до изчерпване на тиража“, съобщи зам.-здравният министър Светлана Йорданова.

Тя коментира и приетата по-рано днес от МС Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 г. – 2023 г. Целта  на програмата е да се подобри организационният модел на донорството и трансплантацията на органи в страната и да намали диспропорция между необходимостта от органи и осигуряването им. Основните насоки, за да бъде подобрена дейността по донорство и трансплантация, включват: ангажиране на големите лечебни заведения в системата на трансплантационния процес; за по-малките лечебни заведения – изготвяне на логистичен план за трансфер до донорски или трансплантационен център; въвеждане на програма за оценка и кондициониране на донори; обучение на лекарите; контрол на свършената работа; отчитане и анализиране на резултати, с цел подобряване на настоящия модел и други, обясни Йорданова.

За да бъде ефективно управлявана и координирана Националната програма, се предвижда сформиране на Национален координационен съвет. „Ще бъде определен национален координатор, шестима регионални координатори по донорство и до 30 областни координатори, от които до трима за София-град“, добави зам.-министърката.

Отделно от това в договорите за управление на директорите на лечебните заведения, извършващи дейности по донорство, ще бъде вписана и тяхната изрична отговорност за организиране на процеса по откриване, поддържане и предоставяне на потенциални донори с установена мозъчна смърт. По отношение дейностите по установяване на потенциален донор – предстои актуализиране на процедурите за оценка на потенциалните донори, ще бъдат разработени механизми за улесняване на идентифицирането на донорите на органи, ще бъде закупено и  ново оборудване.

„Темата ще влезе в училищата и университетите, а в медицинските ВУЗ-ове ще има отделни часове за донорство и трансплантации“, посочи Йорданова. От думите й обаче не стана ясно дали програмата ще бъде финансирана целево и с колко средства. „Необходимите средства са заложени в утвърдения бюджет за съответната година на МЗ и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, измъкна се от конкретен отговор зам.-здравната министърка.

И макар информационната кампания действително да пожъна успех и да накара част от българите да се замислят по темата, до 11 декември у нас са извършени едва две сърдечни трансплантации, 12 на черен дроб от трупен донор и две от жив донор, 27 бъбречни от трупен донор и 6 от близки на пациентите, както и беше направено първото успешно присаждане на бял дроб в болница „Лозенец“. Тези цифри обаче все още ни държат плътно на дъното в ЕС по брой трансплантации. За сравнение, в началото на декември в Испания беше поставен рекорд – за 24 часа от общо 19 донора, един от които от международно сътрудничество, бяха извършени 38 трансплантации.

Материалът Половината българи готови да станат донори на органи е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.