Пенсионерите със запори ще получават повече пари

32

Пенсионерите, върху чиито пенсии са наложени запори заради някакви задължения, ще имат промяна в размера на удръжката, в резултат от определения нов размер на минималната работна заплата за страната, който от 1 януари 2020 г. е 610 лв. Това съобщиха от НОИ.

Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс, принудително изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата, т.е. от по-ниските пенсии не могат да се правят удръжки. Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането им, също се определят в зависимост от минималната работна заплата за страната. Така се увеличава несеквестируемия минимум и на практика пенсионерите ще получават повече пари. Посочените ограничения не се прилагат за задължения от издръжка.

Броят на пенсионерите с изплащан размер на пенсията до 610 лв. вкл., без добавката за чужда помощ, през януари 2020 г. е 1 861 704, което е 87,1% от общия брой на пенсионерите 2 138 359.

По данни на осигурителния институт под 5000 пък са възрастните хора със запори. Пенсионерите, попадащи в тази група, ще получат пенсиите си след 7 януари 2020 г. в зависимост от начина на изплащането им – с пенсионен запис, ако се изплащат чрез пощенска станция, или с допълнителен превод по личната сметка, ако се изплащат чрез банка или друг доставчик на платежни услуги.

Изплащането на пенсиите за месец януари т.г. е в стандартния времеви период – ще започне на 7 януари (вторник) и ще приключи на 20 януари (понеделник), посочиха още от НОИ. С пълния график за изплащането на пенсиите и обезщетенията от осигурителния институт може да се запознаете от банера на НОИ в ляво.

Материалът Пенсионерите със запори ще получават повече пари е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.