Обнародваха НРД с незаконни текстове за заплатите в болниците

40

Националният рамков договор (НРД) 2020 – 2022 г. беше обнародван днес в Държавен вестник, но с незаконни текстове. За това сигналзираха от Центъра за защита правата в здравеопазването. „В чл. 368 се казва, че болниците използват не по-малко от 50 % от приходите от КП/АПр/КПр за разходи за персонал. Не по-малко от 80 % от тях трябва да са за медицинския персонал, а минималното съотношение между разходите за лекарите и специалистите по здравни грижи е 1.6 към 1. За приемането на такива задължения за болниците обаче няма законно основание, което ги прави нищожни. Лечебните заведения спокойно могат да не ги прилагат, не само защото за нищожни, а и защото НРД не предвижда санкции, ако пропорциите не са спазени“, коментира д-р Стойчо Кацаров.

На директорите дори е дадена възможност да нарушат съотношението при изплащането на заплатите, но само с изричното разрешение на здравния министър.

Иначе цените на клиничните пътеки са завишени, но лимитите остават и през следващите три години. Според новия НРД, ако през 2020 г. бъде регистрирана ново болница, тя не можете да сключи веднага договор с НЗОК, но тъй като договорът е за три години, ще може да ползва обществен ресурс едва след 1 януари 2023 г. Същото важи и за ови дейности във вече съществуващи клиники.

Изпълнителите на медицинска помощ пък се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигурен пациент за дейност, която е заплатена от НЗОК. Изключение се прави само за медиицински изделия, за които изрично е упоменато, че не са включени в цената на клиничната пътека. Остават обаче доплащанията са избор на екип, подобрени битови условия и самостоателен сестрински пост. Всъщност лечебните заведения са толкова изобретателни по отношение на таксите за услуги и дейности, извън обхвата на здравното осигуряване, че на практика пациентите ще продължат да бъдат принуждавани да вадят пари от джоба си за това, че са лежали на модерна операционна маса например, сякаш биха могли да ги оперират в чакалнята.

Според обнародваните текстове в НРД 2020, лекарите вече ще могат да отказват медицинска помощ на пациенти, които ги нападат или ругаят. „На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им“, е записано в рамковия договор.

От тази година, по подобие на изискването за камери в инвазивните кардиологии, такива задължително ще бъдат поставени и в очните операционни. „При осъществяване на оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология“ болниците задължително правят видеозапис чрез оперативния микроскоп. Записът се съхранява от лечебното заведение. За всяка оперативна интервенция се генерира QR код, който се прилага към медицинската документация и е достъпен за контролните органи на НЗОК/РЗОК. При констатирани несъответствия между записите и отчетените случаи в електронната система на НЗОК, касата няма да ги плаща“, е записано още в новия НРД.

Материалът Обнародваха НРД с незаконни текстове за заплатите в болниците е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.