НЗОК иска отчет от шефа си

39

Надзорният съвет на НЗОК е поискал от управителя д-р Дечо Дечев да представи отчет за резултатите от контролната дейност на фонда и да предложи мерки за засилване ефективността на контролната дейност на касата. Това са решили надзорниците на последното си заседание на 20 януари.

Припомняме, д-р Дечев нажежи страстите в сектора с признанието, че НЗОК е плащала онколекарства на някои частни болници на значително по-високи цени от тези за държавните и общински клиники.

Надзорният съвет е утвърдил и индикативвните стойности на болниците, с които касата има договор. От решенията става ясно, че до влизането в сила на новия НРД, болниците ще се отчитат по стария, но ще им се плаща по новия.

Утвърдени са също капиталовите разходи на фонда за 2020 г., които са за 5 000 000 лева. От тях за придобиване на дълготрайни материални активи са определени 3 540 320 лв., като в тях влизат купуване на компютри и хардуер за 1 870 000 лв. и сгради за 190 000 лв. Касата смята да купи също машини и съоръжения за 796 320 лв., стопански инвентар за 4 000 лв. и коли за 680 000 лв. За софтуер и лицензи за програмни продукти са опрделени 1 175 000 лева.

Надзорът е приел и Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК в перото му за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от касата. Той влиза в сила от 1 януари, но също предстои да бъде обнародван в Държавен вестник. Механизмът предвижда всички компании, без изключения, да връщат пари на НЗОК, ако се надхвърли бюджетът за лекарства.

Материалът НЗОК иска отчет от шефа си е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.