НСИ: Вече сме по-малко от 7 милиона

60

Населението на България е малко под 7 милиона, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Според данните за 2018 г., се топим с по 49 995 души на година.

Населението на страната ни не само намалява, но и застарява, въпреки че продължителността на живота остава непроменена. Продължава и дисбалансът в териториалното разпределение на населението, като почти 74 на сто от българите живеят в градовете.

През 2018 г. са родени 62 197 бебета, като момчетата са повече. Това е с 1758 или 2,7% по-малко в сравнение с предходната година, показват още данните на НСИ. Лидер по раждаемост е Сливен с 12.0‰, което поставя под въпрос колко от Набор 2018 всъщност е от българския етнос. София и Ямбол си делят второто място с по 9.8‰. Половината (50.1%) от ражданията през 2018 г. са първи за майката, 37.1% – втори, а 12.6% – трети и от по-висока поредност.

Изключително тревожна тенденция е не толкова, че с всяка изминала година у нас се раждат по-малко бебета, а че броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) значително намалява, като през 2018 г. те са по-малко от 1,5 млн. и спрямо 2011 г. са със 159 хиляди по-малко.

Броят на починалите през 2018 г. е 108 526, като повечето са мъже. Коефициентът на обща смъртност  – 15.4‰. Спрямо 2017-а броят на починалите намалява с 1265, или с 1.2%, но нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през е 10.3‰, а България е на първо място в челната класация. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.3‰, Кипър – 7.0‰, и Люксембург – 7.1‰.

През 2021 г. предстои националното преброяване, когато демографската карта на България ще има съвсем точни параметри. В момента НСИ провежда подготовката за предстоящото преброяване, като следващата седмица трябва да бъде определена и назначена комисията, която ще го организира и ръководи.

 

Материалът НСИ: Вече сме по-малко от 7 милиона е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.