Нова апаратура във ВМА доказва хепатит С без биопсия

29

ВМА вече разполага с най-съвременната апаратура за диагностициране на вируса на хепатит C, при това без биопсия, съобщиха от болницата.

Статистиката сочи, че 91 000 души в България за инфектирани с вируса, който може да доведе до развитие на чернодробна цироза и рак на черния дроб, ако не се лекува навреме.

Революционното лечението на хепатит С, което се поема изцяло от НЗОК за всички здравноосигурени пациенти, води до пълно излекуване, но преди да се започне, е необходима специфична диагностика за установяване на вируса в кръвта (активна инфекция) и определяне на степента на чернодробна увреда.

Досега чернодробната биопсия беше задължително изискване за започване на лечение и се явяваше бариера пред много пациенти с Хепатит С. Но от 1 октомври влезе в сила нова наредба на НЗОК, съгласно която биопсията отпада, ако обаче оценката на чернодробната увреда бъде направена с други методи – ехографски и лабораторни, и само в лечебни заведения, които имат сертифицирани лаборатории за изследване на вируса на хепатит С. В България има само две такива лаборатории, една от които се намира във ВМА.

Специалистите от Клиниката по гастроентерология разполагат и с най-съвременната апаратура за неинвазирно (без биопсия) изследване на степента на чернодробна увреда – еластогарфия. Пациентите, инфектирани с вируса на хепатит С, могат да получат оценка на наличната инфекция и чернодоробна увреда напълно безплатно за тях, по клинична пътека на НЗОК. Не се заплаща нито едно от изискваните от НЗОК изследвания за започване на антивирусно лечение. Клиниката по гастроентерология на ВМА има акредитация от НЗОК за издаване на протоколи/предписване на скъпоструващи лекарства.

Всеки желаещ може да се консултира в кабинет № 219, разположен на втория етаж в Поликлиника-ВМА, в дните: понеделник, сряда, четвъртък и петък, от 11.00 до 14.00 ч. За целта е необходимо е направление №3 от личния лекар, а за повече информация пациентите могат да се обадят на тел.: 02/ 92 26 110; 02/ 92 26 114 и 02/ 92 26 115.

Материалът Нова апаратура във ВМА доказва хепатит С без биопсия е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.