НОИ удължава срока за декларациите за живот

24

Срокът за подаване на декларациите за живот в НОИ за второто полугодие на 2019 г. от лицата, получаващи пенсии в Турция, ще бъде удължен до 27 август, а не както първоначално беше определено – до 10 август, съобщиха от Националният осигурителен институт.

НОИ напомня, че българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на двете държави, са задължени два пъти в годината да декларират пред българските власти, че са живи. Получателите на такива пенсии трябва през месеците януари и юли на съответната календарна година да се явяват лично пред официален орган в Турция за заверка на декларацията за живот. След заверката оригиналът на документа се изпраща до Националния осигурителен институт, дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ на адрес: 1303, София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64, обясняват от НОИ.

За да не се спират пенсиите на лицата, документът трябва да е получен в срок до 10 февруари, когато той се отнася за първото полугодие. В случай на спиране на пенсията, изплащането се възобновява след получаване в НОИ на въпросната надлежно заверена декларация за живот. Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и консулите на Република България в Република Турция, турският Институт за социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от турското вътрешно законодателство – община, кметство, областна управа, нотариус и т.н., подчертават от НОИ.

Образец на декларацията за живот е достъпна на интернет страницата на НОИ в рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри и образци по регламенти“/ „Образци на декларация за продължаване изплащането на български пенсии на лица, живеещи в други държави“.

Материалът НОИ удължава срока за декларациите за живот е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.