НОИ плати санаториума на 46 480 души

28

НОИ е платил санаториума на 46 480 души през 2018 г., като близо 20 млн. лв. са изразходваните средства от държавното обществено осигуряване. Това показва анализът на Националният осигурителен институт за изпълнението на дейността по профилактика и рехабилитация за миналата година. Точният размер на средствата е 19 785 246,20  лв., като най-голяма част от сумата (19 219 060,00 лв. или 97,14%) е изплатена от фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО. Останалите по-малко от 3% са разпределени между фонд “Пенсии”, фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”; фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Пенсии за лица по чл. 69“.

Данните сочат, че за периода на действие от териториалните поделения на НОИ (ТП на НОИ) са издадени общо 46 480 удостоверения на правоимащи лица. Най-голям е броят на издадените удостоверения от регионалната структура в София-град – 6 079 или 13,16% от общата съвкупност. В своеобразното подреждане следват офисите в Пловдив с 4 736 (10,25%) и Стара Загора с 3 257 (7,05%).

Разбивката на участниците в програмата по признак „основни групи заболявания“ показва общо десет различни диагностични направления. Очаквано, най-голям брой потребители на услугата са страдали от заболявания на опорно-двигателния апарат – 34 789 души, което е малко над 74% от всички участници. На второ място по брой издадени удостоверения се нареждат оплакващите се от заболявания на периферната нервна система – общо 9 527 (20%) лица са се възползвали от възможността за профилактика на подобни болежки. Тези числа ясно показват, че насочеността на дейността по профилактика и рехабилитация обхваща най-вече тези две групи заболявания. В процентно отношение в тях се събират над 95% от всички участници в програмата. Другите групи заболявания, заради които хората са посещавали санаториуми през миналата година са сърдечно-съдови, на дихателната система, кожни, бъбречно-урологични, чернодробни и гинекологични

Най-голям е относителният дял на ползвалите услугата на НОИ на хората над 51-годишна възраст – 66,66%а. На второ място е групата на лицата на възраст между 31 и 50 години. Най-малък дял от преминалите през програмата лица са под 30-годишна възраст – 1,38%. Близо 2/3 от всички участници в програмата са жени. Ползвалите парична помощ за профилактика и рехабилитация представителки на нежния пол са 28 796, а мъжете, които са получили възможност да лекуват болежките си, са 17 684 или 38% от всички потребители на услугата.

Контролът по изразходваните средства за профилактика и рехабилитация се осъществява от ТП на НОИ, на територията на които се намират изпълнителите на дейността. В рамките на годината е упражнен контрол както върху услугите, предоставени на лица, пребиваващи в изпълнителя към момента на извършване на проверката, така и върху услугите, предоставени на лица, за които рехабилитацията е приключена. През 2018 г. са извършени 95 проверки при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация. За допуснати нарушения са съставени 21 ревизионни актове за начет в размер на 3 633 лв. За целия период в НОИ не са постъпили сигнали от лица за съществени нарушения по отношение на условията и провеждането на диагностичните и терапевтичните процедури при изпълнителите на дейността.

Припомняме, програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт стартира на 23 март 2018 г. и продължи общо седем месеца. Тя беше прекратена на 24 октомври. За изпълнението на програмата бяха сключени договори с 18 юридически лица за общо 49 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Условията, при които се осъществи финансирането на дейността през миналата година включваха: средства за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията); частична парична помощ за хранене в размер на 7,00 лв. за един храноден и лимит за една нощувка в размер на 18,00 лв.

Програмата за 2019 г. стартира на 28 март. За нейната финансова реализация са предвидени 20 103 061 лв. от бюджета на ДОО, което ще позволи на около 45 000 души да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година.

Материалът НОИ плати санаториума на 46 480 души е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.