НОИ хвана схема за източване

41

Европейските регламенти са призвани да създадат условия за координация на осигурителните системи на държавите членки на Европейския съюз. Има хиляди българи, които съвестно работят в чужбина и се обезщетяват заслужено. Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в Смолян обаче имаше челен сблъсък с  целенасочени и очевидно планирани действия за ощетяване на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Служителите там успяха да локализират, да проучат и да предприемат адекватни действия, за да предотвратят неоснователни изплащания на средства от бюджета на ДОО. Бе установена и съдебна практика, която би била полезна в пресичането на бъдещи опити да се заобиколи законодателството. Това става ясно от втория брой на информационния бюлетин на НОИ за 2019 г.,  достъпен на интернет страницата на институцията.

Към края на 2017 г. в ТП на НОИ – Смолян едновременно, с организиран транспорт  и на големи групи започват да се тълпят лица, които желаят да подадат заявление за отпускане на обезщетение за безработица след работа в чужбина. Ред обстоятелства привличат вниманието на експертите в Смолян. Енчо Зотев, началник на сектор „Краткосрочни плащания“: „Направи ни впечатление, че всички лица са от Неделино или по някакъв начин са свързани с това населено място, идват с микробуси, за да се регистрират, били са служители на един и същ работодател и периодът им на осигуряване в Испания е кратък, от порядъка на 10-14 дни. По тази причина бяхме длъжни да започнем своите проучвания.“

НОИ
Неделино

Така още в първите дни на 2018 г. започват проверки дали тези лица наистина са извършвали тази дейност. В Неделино много обичат народната „мъдрост“, че „няма начин да няма начин.“ След случилото се вярващите в тази иначе глуповата фраза неделинци би трябвало да са станали по-малко. Групата на съмнителните кандидати за обезщетение за безработица първоначално от 39 души, нараства на 53. Ключов етап от проверката е удостоверяването кога лицата са напускали и са се връщали в страната и дали въобще са го правили, както и дали има съответствие между периода на осигурена заетост, което лицето е посочило в заявлението, и тези дати. В сътрудничество с Главна дирекция „Национална полиция“ е установено, че от въпросните 53 души само четирима имат съответствие между датите на влизане и излизане от страната. „Имаше случай, при който за три дни лицето е отишло до Испания, върнало се е с микробус през ГКПП „Гюешево”, а желаеше да удостовери период на осигуряване за 10 дни. В други случаи лицата изобщо не са напускали България в периода им на „работа“ в Испания“, добавя Карамфилка Чолакова, началник на отдел „Краткосрочни плащания и контрол“.

Получената информация е основание ТП на НОИ да постанови спиране на производството по отпускане на обезщетение за безработица на 22 лица. Спряно е плащането на вече отпуснати обезщетения. Предотвратени са щети за държавното обществено осигуряване в рамките на 594 757 лв., като 357 839 лв. въобще не са изплатени, а другата част ще бъде възстановена от неправомерно получилите сумите. Част от гражданите обжалват разпорежданията за спиране на изплащането или прекратяване на отпускането. Към настоящия момент са налице  34 броя решения на ВАС в полза на НОИ, т.е. съдът е приел, че извършеното спиране на плащанията на обезщетения за безработица на лицата е законосъобразно и потвърждава решенията на първоинстанционния административен съд, чиято аргументация акцентира върху разминаването между посочения стаж на заетост и влизанията  и излизанията от страната. При едно конкретно дело съдът отбелязва интригуващия факт, че лице с последен работен ден в Испания 14 декември се е прибрало в България на 4 декември. „Оставяйки в сила разпореждането, с което е спряно производството по изплащане на парично обезщетение за безработица на настоящия жалбоподател директорът на ТП на НОИ град Смолян е постановил един правилен и законосъобразен административен акт“, гласи  част от решението „в името на народа“.

НОИ
Валентин Гаджев

„Случаите са идентични и касаят прилагането на Регламент 883/2004 г., който урежда координацията между различните осигурителни системи на държавите в ЕС. За да се стигне до справедливите решения на независимия български съд непременно следва да подчертаем координацията между различните институции – нашето поделение, полиция, инспекцията по труда, между нас като териториално поделение и централното управление на НОИ. Мисля, че имаме важен съдебен прецедент и съдебна практика, която с решенията си напълно оправдава усилията и изразходвания експертен, човешки и дори емоционален ресурс за предотвратяване на опити за измами“, коментира директорът на териториалното поделение на НОИ в Смолян Валентин Гаджев. По думите му има още един много важен елемент – юристи с хъс, професионализъм и всеотдайност. ТП на НОИ е с шанса да ги има в лицето на  юрисконсултите на поделението – Светла Димова и Атанаска Чапкънова.

Материалът НОИ хвана схема за източване е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.