Най-новите лекарства за астма и ХОББ – безплатни за пациентите

53

От изключителна важност е да бъде осигурен достъп на хората, живеещи с хронични респираторни заболявания, до иновативни лекарства и терапии. А това е възможно само благодарение на доброто партньорство между пациентите, медицинските специалисти, институциите и индустрията, заяви Лиза Бонадона, генерален мениджър на ГлаксоСмитКлайн България по време на събитие по повод 50-годишното наследство в респираторната област на фармацевтичния гигант. То се проведе в Резиденцията на британското посолство в София, с подкрепата на Нейно Превъзходителство г-жа Ема Хопкинс, посланик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия у нас.

„Партньорство, каквото виждам за първи път от всички страни, в които съм работила до момента. Изключително горда съм, че нашата компания вече 50 г. продължава да изпълнява една от най-важните си мисии – да помага на пациентите с астма и ХОББ да изживеят всеки свой дъх“, каза още Лиза Бонадона.

„Посолството на Кралство Великобритания винаги е с повишен ангажимент към здравната система в България. Ние се интересуваме, отбелязваме и подпомагаме с подобни инициативи развитието на здравеопазването в България, отчитаме скока през последните години в подобряване на грижата за пациентите в страната. ГлаксоСмитКлайн подпомага пациентите да постигат повече, да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго и ние имаме редица съвместни социално отговорни проекти и инициативи с тях в посока подобряване достъпа на уязвими групи до здравеопазване“, подчерта Ема Хопкинс.

Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание благодари на екипа на компанията за доброто партньорство през годините в областта на социалната ангажираност. „Програмата за подкрепа на здравните медиатори е един от добрите примери за приемственост в българската политика, които подпомагат повишаването на здравната култура и работата на медицинските специалисти в ранимите и изолираните общности, наистина е нещо позитивно, нещо, което се надявам да продължи да се задълбочава във времето, да се разширява като ангажимент. Смятам, че всеки отговорен политик и занапред би следвало да подкрепя тази програма, защото това е начинът наистина да се подобри общото ниво на здравна култура в България, а оттам и показателите на общественото здраве“, каза д-р Дариткова.

В събитието участва и заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева. „Ние винаги сме подкрепяли всички компании, които допринасят за това да има по-добър достъп до ефективни и качествени лекарствени продукти. ГлаксоСмитКлайн е компания, която демонстрира назад в годините професионализъм и диалогичност в работата с институциите, което не е без значение за постигане на добри резултати за качествено, подходящо и най-добро лечение за пациентите, за които всички ние сме загрижени“, заяви Начева.

„Днес в лечение на астма се наблюдава сериозен прогрес благодарение на иновациите и постиженията в медицината. Наред с инхалаторните подходи, при които фокусът е върху това да се помогне на пациентите да постигнат добър контрол върху симптомите, вече се разработват следващото поколение лечение  – нови биологични средства и лекарства, които са насочени към основните причини за заболяването. Удоволствието да видиш пациент с тежка астма да върне обратно живота си е истинското удовлетворение от това да разработваш иновации. И ние няма да спрем – компанията е ориентирана към разработването на няколко иновативни продукта, които са отвъд астма и ХОББ – RSV ваксина, недребноклетъчен белодробен карцином, защото нашият ангажимент към разработка на нови решения за незадоволени медицински нужди е постоянен – в името на всеки пациент по света“, отбеляза Андре Вивиан да Силва, SEE Cluster GSK.

Доц. д-р Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болести пък изтъкна, че благодарение на подкрепата от страна на индустрията и институциите, българските пациенти с ХОББ вече имат достъп до иновативна терапия, като най-ключовите лекарствени продукти са напълно безплатни за тях. В подкрепа на пациентите с респираторни заболявания през годините ГлаксоСмитКлайн България е инициирала редица инициативи. Така например като част от проектите „Респираторно здраве“ се събират  епидемиологични данни за заболяемостта от ХОББ в България и се извършва скрининг на пациентите и проследяване на тяхната терапия.  Организирани са и независими медицински обучения с цел повишаване  квалификацията на лекарите и медицинските сестри по различни теми от мултидисциплинарен характер.

„Когато кажем Глаксо, аз като лекар винаги го приемам като синоним на продукти, на които може да се вярва и които ни гарантират, че нашите пациенти ще бъдат излекувани. И като председател на Българския лекарския съюз, за мен Глаксо е символ на дългогодишен партньор, който е заставал зад множество инициативи, които са насочени не само към продължаващото медицинско обучение, към подпомагане на младите лекари в България, но и към инициативи, които са от значение за цялото общество, каквато например е програмата за ваксинопрофилактика“, подчерта председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

Проф. Ивайло Търнев, председател на Българското дружество по невромускулни заболявания  и на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ отчете ролята на компанията в изграждането на партньорството между институциите и неправителствения сектор при сформирането и развитието на мрежата на здравните медиатори. „ГлаксоСмитКлайн наистина е един безпрецедентен случай в България – фармацевтична компания, която е социално ориентирана и която подкрепя най-уязвимите общности – ромската общност и която наистина даде невероятни възможности да се работи вътре в общността, да се подготвят хора от общността, да се развие една програма, която беше много рискова, а вече е устойчива държавна политика“, категоричен е проф. Търнев.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, се спря на  иновациите в медицината като отбеляза, че благодарение на новите терапии до скоро обричащи заболявания вече са се превърнали в хронични или напълно лечими. По думите му това поставя много нови предизвикателства, с които институции, политици, лекари, пациенти и бизнес трябва да се справят – необходимостта от по-висок ресурс заради увеличаващото се застаряващо население, което ще доведе до по-голям брой хронично болни.

Материалът Най-новите лекарства за астма и ХОББ – безплатни за пациентите е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.