МЗ задлъжня с 37,5 млн. лева

29

Министерство на здравеопазването (МЗ) се оказа задлъжняло с 37, млн. лева, като 0,5 млн. лева от тях са просрочени. Това стана ясно от писмен отговор на здравния министър Кирил Ананиев до народния представител от БСП Валентина Найденова.

Към 30 септември 2019 г. МЗ дължи 16,7 млн. лева на доставчици на медикаменти, консумативи и външни услуги, близо 12 млн. лв. са дългосрочните задължения по получени заеми по споразумение със Световната бака по проект „Реформа в здравния сектор“, а дълговете за временни депозити, гаранции и чужди средства, както и общински данъци и такси са в размер на 8.6 млн. лева.

В същото време вземанията на ведомството към края на септември са в размер на 47,9 млн. лева, като просрочени от тях са 7,2 млн. лева. Основна част от тях са предоставени аванси на доставчици, в това число и за реализация на различни проекти – 16,1 млн. лв. Публичните вземания от такси, глоби, санкции и лихви са 5 млн. лв., а вземанията от клиенти за извършване на медицинска услуга са 6 млн. лева. На 7,2 млн. лв. пък са оценени вземанията на МЗ от предоставени средства с постановление на Министерски съвет от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор“ – за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на лечебни заведения.

Задълженията на България по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност, администрирани от НЗОК, към 30 септември са за 257, 5 млн. лева. От тях 60,4 млн. са по формуляри S1 (наети, самонаети, командировани лица, пенсионери и членове на техните семейства), 24, 5 млн. лв. са по формуляри S2 (за планова медицинска помощ в ЕС, ЕИП и Шевйцария), 172, 5 млн. лева са по Европейска здравноосигурителна карта или Удостоверение за временно заместване на Европейската здравоосигурителна карта и 0,1 млн. лв. са по реда на спогодбите за социално осигуряване.

И докато НЗОК има дългове за над 257 млн. лева, в същото време има да взима едва 7 млн. лева. От тях 2,2 млн. лв. са по формуляри S1 и само 0, 008 млн. лева са по формуляри S2 за планово лечение на чужденци у нас. Други 4,7 млн. лева са вземанията на касата по ЕЗОК/УВЗ и 0, 05 млн. лв. по реда на спогодбите  за социално осигуряване.

Материалът МЗ задлъжня с 37,5 млн. лева е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.