МЗ възобновява поръчката за Детската болница

30

Министерството на здравеопазването възобновява обществената поръчка за строежа на Детската болница. Търгът за избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница става възможно след като с Определение № 965/05.09.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията беше оставено без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, съобщиха от МЗ. Определението на КЗК не е обжалвано пред Върховния административен съд и към настоящия момент също е влязло в сила.

Крайният срок за подаване на офертите се удължава до 15.10.2019 г., уточниха от здравното ведомство. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе в сградата на МЗ, на площад „Света Неделя“ № 5, от 11:00 часа на 16.10.2019 г. На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на медиите.

Припомняме, архитекти и инженери влязоха в спор с МЗ дали сградата в двора на УМБАЛ „Александровска“, чиято първа  копка е направена през 1976 г., е годна, както и колко ще струва проектът. По план строежът на лечебното заведение ще струва 100 млн. лева, няма да е търговско дружество, като ще има два 11-етажни корпуса, 6 триетажни и два сутерена. Детската болница ще разполага с близо 400 легла и ще приюти всички педиатрични клиники в София, които в момента се намират в над 10 различни лечебни заведения. Предвижда се болницата да бъде оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, като те не са предмет на настоящата обществена поръчка.

Материалът МЗ възобновява поръчката за Детската болница е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.