МЗ търси шефове на три болници

29

Конкурс за директори на три болници обяви Министерството на здравеопазването (МЗ), като сред тях е и вдигналата се на протест Педиатрия. Освен СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“, с нови шефове ще се сдобият и столичната инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ и белодробната в Габрово. Документи се подават в МЗ до 23 май.

Изискванията към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или да са магистри по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Освен това трябва да иман най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Те трябва да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, а темите, предмет на събеседване с кандидатите са: „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.“

Конкурсът за детската болница ще се проведе на 27 май от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването, за инфекциозна – на 28 май също от 10.30 часа, а за „СБАЛББ – Габрово“ на 29 май от 10.30 часа в Министерство на здравеопазването. Контролът по изпълнението на конкурсите е възложен на зам.-министър Жени Начева.

Материалът МЗ търси шефове на три болници е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.