МЗ търси кой да построи Детската болница

37

Детската болница трябва да е факт до 4 години, става ясно от решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“, която днес здравният министър Кирил Ананиев е подписал. Крайният срок за подаване на офертите е до 20.08.2019 г., 17.30 часа, в деловодството на здравното министерство. Отварянето на постъпилите предложения ще се състои на следващия ден – 21.08.2019 г. в сградата на МЗ, съобщиха от ведомството.

Очакванията на Министерството на здравеопазването са през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат.

Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.

Припомняме, че поради значимостта и мащаба на проекта, в началото на месец юни т.г. Министерството на здравеопазването изпрати подготвените документи за обществената поръчка на Агенцията за обществени поръчки /АОП/ за осъществяване на предварителен контрол. До поръчката се стигна след работата на две работни групи, в които беше включен максимално широк кръг от експерти и професионалисти от всички области на медицината.

Детската болница ще бъде построена на територията на УМБАЛ „Александровска“, като по план лечебното заведение няма де търговско дружество, ще се простира на 45 000 кв. метра в два 11-етажни корпуса, 6 триетажни и два сутерена и ще разполага с близо 400 легла, като ще приюти всички педиатрични клиники в София, които в момента се намират в над 10 различни лечебни заведения.

Материалът МЗ търси кой да построи Детската болница е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.