МЗ отпусна 187 места за специализанти

32

Министерството на здравеопазването (МЗ) определи местата за специализантите държавна поръчка за 2019-2020 година. Те са 187 по клинични специалности. Това става ясно от заповедта на министър Ананиев публикувана на страница на здравното ведомство.

Специализациите са за клинични специалности за лица с професионална квалификация лекар, както и специализации по клинични специалности за професионалисти по „здравни грижи“. Местата за специализации по държавна поръчка са за 24 дефицитни специалности: Вътрешни болести, Детска кардиология, Детска нефрология и хемодиализа, Детска пневмология и фтизиатрия, Детска психиатрия, Детска хирургия, Инфекциозни болести, Клинична вирусология, Клинична лаборатория, Клинична микробиология, Лъчелечение, Медицинска онкология, Неонатология, Нуклеарна медицина, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия, Съдебна психиатрия, Трансфузионна хематология, УНГ. Те са разпределени в цялата страна.

Иначе най-много  – 40 – са местата за специалност обща медицина, 18 са за Спешна медицина , следват 15 места за обща и клинична патология, 12  – за съдебна медицина и 10  – за педиатрия. Професионалистите по здравни грижи, ще могат да специализират по държавна поръчка специалностите Анестезиология и интензивни грижи, операционни сестри, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания, Спешна помощ за медицински сестри, фелдшери и акушерки. Общо местата за тези специализации са 25 и са разпределени между три лечебни заведения. Това са столичната спешна болница Пирогов, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора и КОЦ-Шумен.

За тези специалности в конкретните бази за обучение държавата ще плаща таксата, която специализантите дължат за теоретичното обучение, предвидено в учебните програми. Отделно ще превежда и субсидия на базите за времето на обучение на специализантите. Тя е месечна и е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. За специализантите по „Обща медицина“ субсидията е в размер на два пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, и дължимите осигурителни вноски върху него.

В заповедта на министъра са определени и 6 места за специализанти за 2020 г. по неклинични специалности за лекарите по дентална медицина, за които държавата ще финансира таксата за обучението им. Местата са разпределени в Медицинските университети в София, Пловдив и Варна.

Материалът МЗ отпусна 187 места за специализанти е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.