МЗ дава на „Пирогов“ над 717 хил. лв. да обучава спешни медици

29

До 717 592, 55 лева, без ДДС, ще получи „Пирогов“ от здравното ведомство, за да обучи 6892-ма души от центровете и филиалите на Спешна помощ и спешните отделения на останалите болници в страната. Теоретичните обучения ще са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част ще бъде с продължителност 17.5 часа, като медици, фелдшери, сестри и шофьори ще са разпределени в групи до 12 човека.

След проведени по реда на Закона за обществените поръчки процедури MЗ сключи два договора в изпълнение на проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). Освен „Пирогов“, който е избран за изпълнител на обученията, е сключен е и договор с изпълнител, който да осъществи необходимата логистика по време на провеждането на тези обученията. Фирмата, която ще отговаря за осигуряването на пътните, нощувките и др. е „Аргус Бизнес Корпорейшън“ ЕООД,  като стойността на договора е 2 231 510.00 лв., без ДДС.

Според търговския регистър, избраната фирма е спечелила и търговете за осигуряването на пътуванията на ЦИК и Сметната палата.

Припомняме, МЗ изпълнява проект ПУЛСС в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за приключване на проекта е 31 декември 2020 г.

Материалът МЗ дава на „Пирогов“ над 717 хил. лв. да обучава спешни медици е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.