МЗ дава 222 000 лева за ПР на проекта за модернизация на спешната помощ

39

Министерството на здравеопазването (МЗ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация, свързани с проекта за спешната помощ. Общата стойност е 186 978.33 лв. без ДДС или над 222 хиляди лева с ДДС.

Търгът включва две позиции за популяризиране на „Проекта за развитие на спешната помощ“, който се финансира с европари по Оперативна програма „Региони в растеж“. За първата се изисква пиарът да организира и проведе три пресконференции – откриваща, междинна и закриваща, да организира 28 официални церемонии „Първа копка“ и 28 официални церемонии за откриване на обекти, както и 27 междинни събития по области за отчитане на напредъка по проекта.

Възлага се и изработката и доставката на информационни материали – 28 банера, които ще се използват в 28-те области при провеждане на различните събития, билборд, 237 обяснителни табели, 250 броя плакати, 150 рекламни комплекта (папка, химикалка и бележник). Ще се плати и за изработването и публикуването на 84 броя информации – три в национални печатни медии и 81 – в местни печатни медии. Максималната стойност на тази част от поръчката я е 172 078,33 лв. без ДДС.

По другата позиция изпълнителят трябва да изработи и достави 14 900 броя брошури, брандирани с логото и името на оперативната програма и проекта, а максималната стойност е 14 900 лв. без ДДС. Цялата поръчка трябва да бъде изпълнена до 23 октомври 2021 г.

Срокът за подаване на офертите е 6 февруари, а отварянето им ще стане на 7 февруари 2020 г.

Материалът МЗ дава 222 000 лева за ПР на проекта за модернизация на спешната помощ е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.