Местят МЗ на 4-ти километър

33

Министерство на здравеопазването (МЗ) ще има нов дом, но той ще се намира на 4-ти километър. Здравните чиновници ще работят на бул. „Цариградско шосе“ в столицата, но това ще стане след 21 месеца, когато трябва да е готова новата им сграда. А старата, в сърцето на София, на пл. „Света Неделя“ № 5, ще се управлява от ВСС, реши правителството.

Кабинетът предостави на Висшия съдебен съвет имоти за управление, които са стопанисвани от МЗ. Те се намират на бул. „Стамболийски“ № 39 (дворно място заедно с построената в него 5-етажна масивна сграда и сутерен) и на пл. „Света Неделя“ № 5 (административна сграда на един подземен и 6 надземни етажа). Предвидено е да се използват за нуждите на Административен съд – София област и на Върховния административен съд.

Решението за новото управление на имотите ще влезе в сила след придобиване от държавата и предоставяне за управление на Министерството на здравеопазването на нова административна сграда. Тя ще е част от комплекс административни сгради, на бул. „Цариградско шосе“ в столицата. Новото здание трябва да бъде изградено в срок от 21 месеца от страна на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

Материалът Местят МЗ на 4-ти километър е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.