„Медицина“ и „Обществено здраве“ дават шанс за най-добра реализация

48

„Медицина“ и „Обществено здраве“ са специалностите, които дават шанс за най-добра реализация, показва анализ на Българската стопанска камара. Общо процентът на безработните висшисти пада, но и с 15 % е намалял броят на студентите през последните 5 години.

Според данните на БСК, почти всички, завършили „Медицина“, успяват да се реализират на пазара на труда. Сред медиците едва 0.16% са тези, които не са успели да намерят работа.

Според класацията за приложение на придобитото висше образование и реализацията по призвание, близо 100% от завършилите военно дело работят по специалността си. На второ и трето място се нареждат медиците и стоматолозите, след това фармацевтите и учителите, които също си намират работа по професията си.

Положителна тенденция е плавното повишаване на работните заплати при завършилите университет, което изпреварва средната заплата за страната – 1151 лв. срещу 908 към февруари 2019 г., както и високите доходи и почти пълна заетост в техническите и медицинските специалности, накъдето се ориентират все повече студенти.

Студентите, които завършват информатика и компютърни науки, остават най-добре платените работници в страната. Средната заплата в сектора е около 2400 лв. Извън компютърните науки, специалност „Обществено здраве“ е с най-високо платени завършили студенти, които получават около 2 300 лв. средно на месец.

Изследването на БСК показва още и как се движат тенденциите на учениците, които стават студенти, а впоследствие и професионалисти. Така например, отличниците в училище обикновено избират специалности като медицина, фармация и стоматология, след тях се нареждат математика, право и политически науки.

Материалът „Медицина“ и „Обществено здраве“ дават шанс за най-добра реализация е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.