„Лозенец“ остава Правителствена

37

УБ „Лозенец“ ще продължи да лекува властта, макар вече да няма статут на Правителствена болница и да е преобразувана в търговско дружество, научи Скенер.нюз. Вчера кабинетът внесе в НС измененията в Закона за лечебните заведения, които предвиждат Министерски съвет да определя коя болница да оказва медицинска помощ на по-малка от досегашната група от представители на властта.

Предложението гласи МС да определя държавна болница, която да оказва медицинска помощ и медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на президента, вицепрезидента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и главния прокурор. Избраното лечебно заведение ще отговаря и за медицинско осигуряване на чуждестранни делегации при посещения в страната, както и медицинското осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание. „Предлага се тези дейности да се извършват от държавно лечебно заведение, определено от Министерския съвет, тъй като посочените лица са обект на охрана от Националната служба за охрана, което е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на тези лица“, гласят мотивите на вносителите. Към настоящия момент тези дейности се осъществяваха от УБ „Лозенец“, за което тя получаваше от МС годишна субсидия между 15 и 50 млн. лева. Сега в проекта е записано, че всяко ведомство ще плаща от бюджета си средствата за медицинска помощ, а здравното министерство ще финансира лечението само на „правоимащите“. Но по всичко изглежда, че и занапред ще продължи да съществува прословутото „Първо вътрешно отделение“, което обгрижваше властта. Първоначалната идея беше ВМА да поеме функциите на бившата Правителствена, но източници на Скенер.нюз твърдят, че засега Военномедицинска академия остава резервен вариант, въпреки личните симпатии на премиера Борисов към голяма част от лекарите там. В същото време обаче има изненадващо затопляне на отношенията между Борисов и директора на „Лозенец“ проф. Любомир Спасов, както и внезапна промяна на отношението към него на зам.-здравната министърка Жени Начева, която дасега беше прътът в комуникацията на проф. Спасов с управляващите, издават близки до премиера. Това се дължало какато на направената от директора на „Лозенец“ първа успешна белодробна трансплантация, така и на жокерите, които проф. Спасов всеки път вади от ръкава си, за да остави болницата и себе си близо до „сърцето“ на управляващите.

Така след година на несигурност, идеи за преобразуване в детска болница, отнет статут, превръщане  в търговско дружество, УБ „Лозенец“ пак ще има привилегията да е Правителствена болница.

В проекта за изменения на ЗЛЗ има още една интересна поправка, но на приватизационния закон. Според нея, държавните и общинските болници ще могат да продават обособени части не само за реинвестиция в сградите и дейността си, но и за да се издължават към кредиторите си. В момента дълговете на тези лечебни заведения са за близо половин милиард лева. А това поражда спекулации дали с доброто намарение да се покрият задълженията в дворовете на някои болници няма да изникнат жилищни сгради, молове или други търговски обекти.

Законовите поправки, регламентиращи разходите за заплати на медиците и сетрите в болниците, както исъотношението на възнаглажденията, също са сред внесените от МС в парламента текстове. Припомняме, в края на миналата година, при подписването на НРД 2020, здравният министър Кирил Ананиев обеща, че ще предложи промени, чрез които да бъдат заложени изисквания относно структурата на разходите за персонал. И така през ЗЛЗ се правят измененията и в Закона за здравното осигуряване, в който е разписано съдържанието на Националните рамкови договори. Което пък означава, че вече поне 50 % от приходите по каса на болниците ще отиват за заплати на персонала в съотношение 1,6 за лекарати към 1 за сестрите.

В проектозакона е въведена и възможността медицинските сестри, акушерките, санитарите и рехабилитаторите да се обединяват в практики и да оказват платени грижи по домовете на пациенти или в обособени структури. Все пак обаче те ще могат да правят рехабилитация, инжекции, превръзки на рани, проследяване на бременност, профилактика и промоция на здраве, само след лекарско назначение.

Болниците, които проследевят ефекта от терапията със скъпи медикаменти пък ще трябва всеки ден да предоставят информация на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Ако не го правят – ще има глоби. Освен това през оценка от необходимостта им ще минават и желаещите да откриват нови комплексни онкологични центрове, както това се прави за нови болници, предвиждат още измененията в Закона за лечебните заведения. Сред другите промени е възможността за субсидиране от държавата на общинско заведение за извънболнична помощ, когато то е единствено на територията на населеното място.

В ЗЛЗ са предвидени и промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, чиято цел е увеличаване на броя на донорите, чрез разрешаване на кръстосаното донорство и възможност на по-широк кръг от роднини да вземат решение дали да дарят органите на починалия си близък. Предвидено е още въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка.

Материалът „Лозенец“ остава Правителствена е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.