КЗД: НЗОК трябва да плаща зъбните протези на всички

9

НЗОК трябва да създаде гаранции за достъп до поставяне на зъбни протези на всички осигурени, които се нуждаят от тази услуга, без оглед на възрастта им. Това е заключението на Комисията за защита от дискриминация. КЗД се произнесе по жалба от д-р Георги Тодоров, собственик и управител на СМДЛ „Прималаб“ и член на Контролната комисия на БЛС. В нея д-р Тодоров посочва, че чл.12 от денталния НРД създава предпоставки за непряка дискриминация по признак възраст, тъй като само хората между 65 и 69-годишна възраст имат право на безплатно чене. За целта в бюджета на касата са 6,5 милиона лева за 2019 г.

„Тъй като обаче и едните, и другите, бидейки здравно осигурени са отчислявали в националната осигурителна система, т.е. в това отношение са в сравнимо положение, поради което следва еднакво да могат да се ползват от придобитите здравно осигурителни права, то няма нито логика, нито правен морал, едни осигурени да бъдат неоснователно третирани по-неблагоприятно от други“, категоричен е д-р Тодоров.

Комисията за защита от дискриминация посочва именно това в мотивите към решението. „Налице е неравно третиране на лица на възраст между 65 и 69 години и лицата, на която и да е друга възраст при сходни обстоятелства (обеззъбяване на горна и/или долна челюст) без да е налице основание за това“, аргументират се от КЗД и допълват, че  с чл. 2 на Закона за здравето равнопоставеността при ползването на медицинска помощ е издигната в принцип.

Комисията дава задължителни предписания на министъра на здравеопазването, НЗОК и българския зъболекарски съюз да предприемат всички необходими мерки за прекратяване на дискриминацията. Институциите разполагат с 3 месеца, за да предоставят информация за предприетите от тях мерки и действия.

Засега те само си прехвърлят топката. В становището на министъра на здравеопазването се посочва, че разпоредбата на НРД е свързана с бюджета на НЗОК, който се приема от Народното събрание по инициатива на управителя на касата. В становищата на Българския зъболекарски съюз и НЗОК пък се сочи, че разпоредбата на НРД е пряко следствие от Наредба № 3 за определяне на основния пакет, която се издава от министъра на здравеопазването.

Ако решението на КЗД не бъде изпълнено, то всеки осигурен ще може да си сложи протези и след това да съди НЗОК да му възстанови парите.

Материалът КЗД: НЗОК трябва да плаща зъбните протези на всички е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.