КЗД: НЗОК трябва да плаща зъбните протези на всички

43

НЗОК трябва да създаде гаранции за достъп до поставяне на зъбни протези на всички осигурени, които се нуждаят от тази услуга, без оглед на възрастта им. Това е заключението на Комисията за защита от дискриминация. КЗД се произнесе по жалба от д-р Георги Тодоров, собственик и управител на СМДЛ „Прималаб“ и член на Контролната комисия на БЛС. В нея д-р Тодоров посочва, че чл.12 от денталния НРД създава предпоставки за непряка дискриминация по признак възраст, тъй като само хората между 65 и 69-годишна възраст имат право на безплатно чене. За целта в бюджета на касата са 6,5 милиона лева за 2019 г.

„Тъй като обаче и едните, и другите, бидейки здравно осигурени са отчислявали в националната осигурителна система, т.е. в това отношение са в сравнимо положение, поради което следва еднакво да могат да се ползват от придобитите здравно осигурителни права, то няма нито логика, нито правен морал, едни осигурени да бъдат неоснователно третирани по-неблагоприятно от други“, категоричен е д-р Тодоров.

Комисията за защита от дискриминация посочва именно това в мотивите към решението. „Налице е неравно третиране на лица на възраст между 65 и 69 години и лицата, на която и да е друга възраст при сходни обстоятелства (обеззъбяване на горна и/или долна челюст) без да е налице основание за това“, аргументират се от КЗД и допълват, че  с чл. 2 на Закона за здравето равнопоставеността при ползването на медицинска помощ е издигната в принцип.

Комисията дава задължителни предписания на министъра на здравеопазването, НЗОК и българския зъболекарски съюз да предприемат всички необходими мерки за прекратяване на дискриминацията. Институциите разполагат с 3 месеца, за да предоставят информация за предприетите от тях мерки и действия.

Засега те само си прехвърлят топката. В становището на министъра на здравеопазването се посочва, че разпоредбата на НРД е свързана с бюджета на НЗОК, който се приема от Народното събрание по инициатива на управителя на касата. В становищата на Българския зъболекарски съюз и НЗОК пък се сочи, че разпоредбата на НРД е пряко следствие от Наредба № 3 за определяне на основния пакет, която се издава от министъра на здравеопазването.

Ако решението на КЗД не бъде изпълнено, то всеки осигурен ще може да си сложи протези и след това да съди НЗОК да му възстанови парите.

Материалът КЗД: НЗОК трябва да плаща зъбните протези на всички е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.