Кабинетът даде зелена светлина за отварянето на нова болница

39

Правителството даде зелена светлина за отриването на поредната нова болница. Тя ще е в Габрово и ще се казва МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД. Това е първото лечебно заведение, което се създава с Решение на Министерски съвет, в съответствие с промените в Закона за лечебните заведения, според които единствено кабинетът може да разреши отварянето на болници и дали те ще работят със здравната каса. Припомняме, преди два дни пък МЗ предложи законови промени, които предвиждат отпадането на пълната забрана за нови лечебни заведения или дейности във вече същуствуващите.

Тригодишният бизнес план за развитие на „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД предвижда лечебно заведение да разполага със 107 легла и да изпълнява медицински дейности в обхвата на медицинските специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.

Съгласно оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ въз основа на Националната здравна карта, в област Габрово напълно са изчерпани възможностите за разкриване на нови легла по специалностите гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, както и непрофилирани вътрешни легла, а за нови легла по специалностите кардиология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, физикална и рехабилитационна медицина в областта, са ограничени.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Габрово за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения.

С оглед това Министерският съвет реши да одобри създаването на „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД, която да осъществява медицински дейности по следните специалности, за които е установена потребност съгласно Националната здравна карта: вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, нефрология, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.

Съгласно нормативните изисквания с решението е определен срок от три месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения.

По-късно обаче от МЗ уточниха, че новата болница няма да има договор със здравната каса, но не е ясно докога. Според НЗОК, не е целесъобразно да се плаща за дейности, които се изпълняват от съществуващите болници в Габрово. Леглата, с които ще разполага лечебното заведение са 47, а не 107, както е записано в тригодишния бизнес-план. В отделението по „Вътрешни болести“ от второ ниво на компетентност са 37 легла за болнично лечение. Те са за: кардиология – с 15 легла за болнично лечение; пневмология и фтизиатрия – с 12 легла за болнично лечение; нефрология, отговаряща на първо или второ ниво на компетентност – с 10 броя легла за болнично лечение. Останалите 10 лелга са за отделението по „Физикална и рехабилитационна медицина“ от второ ниво на компетентност.

Материалът Кабинетът даде зелена светлина за отварянето на нова болница е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.