Кабинетът даде допълнителни 3,7 млн. лева на МЗ, НЗОК пък си преразпредели излишъка

22

Допълнителни 3,7 млн. лева гласува днес кабинетът за Министерството на здравеопазването (МЗ). 1,2 млн. лева от тях ще отидат за създаване и оборудване със специализирана медицинска апаратура на Център за комплексна терапия на тумори на простатната жлеза в столичната УМБАЛ „Царица Йоана“-ИСУЛ, съобщиха от правителствения пресцентър.

Другите 2,5 млн. лева са одобрени по бюджета на МЗ като допълнителни разходи за държавни болници, които трябва да бъдат използвани за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи. Една част от тези пари са за „Пирогов“, който се сдоби с най-модерния и иновативен магнитен резонанс в България – Magnetom Aera 1.5. Пирпомняме, преди два месеца премиерът Борисов обеща пари на директора на спешния институт проф. Асен Балтов и макар че за кратко го уволни заради смъртта а 3-годишния Алекс, днес „Пирогов“ вече има нов 48-канален ЯМР.

МЗ
Купеният от правителството ЯМР за „Пирогов“

По бюджета на МЗ се правят и вътрешно компесаторни промени. „Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на структурите към министъра на здравеопазването през 2019 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на ведомството“, заявяват от МС.

В същото време НЗОК преразпредели очаквания излишък за 2019 г. Със 77, 1 млн. лв. от резерва на касата и 64, 8 млн. лв. от преизпълнението на приходите ще бъдат покрити изцяло задълженията към чужди здравни фондове, става ясно от решенията на заседанието на Надзорния съвет, проведено на 13 декември.

Надзорниците са утвърдили и стойностите на РЗОК за извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по сключените договори с РЗОК за извършена дейност през декември тази година.

Решено е още при формиране на средства по бюджета на НЗОК от неусвоен лимит по СЕБРА към 31 декември 2019 г., да се разпределят за „Разходи за персонал“, „Издръжка на административните дейности“ и „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“, за административни дейности, за здравноосигурителни плащания в рамките на показателите по бюджета на НЗОК в частта разходи и трансфери.

За основен ремонт на дълготрайни материални активи са отделени 371 232 лева, а за придобиване на нови дълготрайни материални активи са предвидени 2 318 914 лева.

За закупуване на компютри и хардуер – 1 880 849 лв., за друго оборудване като машини и съоръжения пък се предвиждат 370 565лв. Други  67 500 лева ще бъдат похарчени за машини за унищожаване на документи, изграждане на електрическо табло, противопожарна уредба и система за контрол на достъпа за дублиращия център за данни.

За придобиване на нематериални дълготрайни активи са отделени 2 309 854 лева, а за програмни продукти и лицензи за програмни продукти –  2 309 854 лева, са гласували членовете на Надзорния съвет на НЗОК.

Материалът Кабинетът даде допълнителни 3,7 млн. лева на МЗ, НЗОК пък си преразпредели излишъка е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.