ИАМО: Болниците не могат да покриват разходите си с приходите от НЗОК

43

Болниците не могат да покриват разходите си с приходите от НЗОК за осъществяваната дейност и натрупват задължения, което води до тяхната декапитализация. Това е записано в доклада за 2018 г. на агенция „Медицински одит“, по-известна като Медицинската ДАНС. Припомняме, това е последният доклад на агенцията, която от 1 април се влива новата мегаструктура „Медицински надзор“. Анализът показва, че почти всички лечебни заведения имат огромни задължения към доставчици на лекарства и медицински изделия, а влошеното икономическо състояние на клиниките оказва влияние върху качеството на медицинската услуга, която предоставят.

От Медицинската ДАНС алармират и че в много болници липсват достатъчно специалисти, което поставя в риск осигуряването на потребностите на населението от здравни грижи. „Това е най-характерно за отдалечените региони на страната. Не достигат лекари по медицинска паразитология, неврохирургия, кардиохирурия, клинична алергология и педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната, клинична имунология, нуклеарна медицина, детска хематология и онкология и други“, се отчита в доклада.

Освен прозренията, че парите от здравната каса не могат да покрият разходите на болниците и че в страната липсват специалисти, инспекторите са „хванали“ и 1230 нарушения в клиниките през 2018 г., като почти половината от тях са свързани с достъпа до лечение, в други 34 % е констатиран проблем в качеството на медицинската услуга. 153 нарушения са констатирали одиторите при прилагането на медицински изделия в диагностично-лечебния.

ИАМО е направила общо 764 проверки в лечебни заведения, като 594 са в болници и 170 в извънболничната помощ. Експертите са влизали за одит и 2 пъти в НЗОК, 8 пъти в РЗОК и 3 пъти в застрахователните дружества. Общо 381 жалби са подадени от граждани и организации, други 744 проверки са извършени по сигнали от прокуратурата, МВР, ДАНС, МЗ и др. Омбудсманът Мая Манолова е предизвикала 10 проверки. Реагирано е и на сигналите – общо 27, при които са починали 6 родилки и 16 бебета. В почти всички случаи е образувано административно наказателно производство, отчита докладът.

През миналата година са издадени 317 наказателни постановления и са начислени вземания по тях на обща стойност 583 650 лв., като от тях са платени 36%. От Медицинската ДАНС са поискали да се прецизират някои текстове, съдържащи определения за качество, своевременност и достатъчност на медицинската помощ, защото точно тези констатации за нарушения не се приемат еднозначно от съда. Инспекторите отчитат още, че голяма част от препоръките, които отправят към лечебните заведения, не се спазват.

Материалът ИАМО: Болниците не могат да покриват разходите си с приходите от НЗОК е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.