И НОИ с мерки срещу КОВИД-19

36

И Националният осигурителен институт (НОИ) въвежда спешни мерки срещу КОВИД-19. Заради извънредното положение и с оглед защита здравето на гражданите, от 16 март във всички офиси на НОИ ще се спазва режим на контролиран достъп, за да няма струпване на хора в затворени пространства. А още миналата седмица от института призоваха да се ползват електронните им услуги, които са над 70.

Няма да се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания, като това ще се установява с термокамери за бърз скрининг на лица с повишена температура. Това ще се случи най-напред в териториалното поделение на НОИ в столицата. В приемните няма да се допускат и лица, завърнали се от държави, в които има установени случаи на COVID-19, както и ще се преустанови приемът на заявления, жалби и други документи от такива лица. Преустановяват се консултациите в приемните на НОИ, те ще се предоставят на единния телефонен номер 0 700 14 802.

Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигурителния архив на НОИ ще се подават по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) или чрез лицензиран пощенски оператор.

Лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи по този ред, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като тези документи ще се считат за подадени в срок, тоест подадени в първия ден от срока на извънредното положение.

Междувременно социалният министър Деница Сачева съобщи, че над 400 xил. пенcионеpи, които пpодължават да pаботят ще полyчат cлyжебно пpеизчисление на пенсиите от 1 юли и не тpябва да подават документи в НОИ.

 

 

 

 

 

Материалът И НОИ с мерки срещу КОВИД-19 е публикуван за пръв път на Скенер | Сканираме без направление.